Listopadové číslo časopisu Osmička informuje o tom, že osmá městská část v současné době intenzivně pracuje na přesunu s...

Pokud jsme se domnívali, že snahám o zřízení sběrného dvora odpadu pod okny obyvatel našeho sídliště jsme se již před le...

V pondělí 2. října 2017 se tři zástupci našeho spolku sešli se starostou Romanem Primusem. Hlavním bodem jednání bylo za...

Na výroční členské schůzi 28. června 2017 byla schválena výroční zpráva Spolku Střížkov 8 - Náš domov za rok 2016. Konst...

Zapojte se do sběru podnětů pro lepší život v Praze 8! - vyzývají občany představitelé městské části Praha 8 a zvou je n...

Čitelný detail zkreslujícího článku. Radniční Osmička: řešení se hledá. Starosta i ředitel IPODEC: je jediná vhodná lokalita
Čitelný detail zkreslujícího článku. Radniční Osmička: řešení se hledá. Starosta i ředitel IPODEC: je jediná vhodná lokalita
Čitelný detail zkreslujícího článku. Radniční Osmička: řešení...
Sběrný dvůr odpadu v sídlišti - letecké foto jediné zvažované lokality pro umístění sběrného dvora pro celou Prahu 8
Sběrný dvůr odpadu v sídlišti - letecké foto jediné zvažované lokality pro umístění sběrného dvora pro celou Prahu 8
Sběrný dvůr odpadu v sídlišti - letecké foto jediné zvažované...
IPODEC - příspěvek k životnímu prostředí
IPODEC - příspěvek k životnímu prostředí
IPODEC - příspěvek k životnímu prostředí
IPODEC 5.5.2011
IPODEC 5.5.2011
IPODEC 5.5.2011
Vizualizace plánovaného rozšíření areálu IPODEC
Vizualizace plánovaného rozšíření areálu IPODEC
Vizualizace plánovaného rozšíření areálu IPODEC
Plánované rozšíření areálu IPODEC z jiného pohledu
Plánované rozšíření areálu IPODEC z jiného pohledu
Plánované rozšíření areálu IPODEC z jiného pohledu

Zpráva o účasti OS na veřejném zasedání zastupitelstva Mč. Praha8

25.02.2011
Dne 23.2.2011 se konala veřejná schůze zastupitelstva MČ Prahy 8.

Zastupitelstva se zúčastnilo minimálně 8 členů sdružení i dalších obyvatel Střížkova (p. Vilímek, pí Wintrová, p. Bílý, p. Mazánek, p. Sysel, sl. Karasová, pí. Haluzová a další). Informační letáky rozdané zastupitelům a skvělá řeč paní Jany Haluzové odkaz na text a sl. Lenky Karasové odkaz vedla k zájmu o téma mezi Radními za TOP 09 (Markéta Adamová, Vladislav Černý) a zastupiteli za Stranu Zelených (Petr Vilgus, Eliška Vejchodská). V průběhu dne proběhly i rozhovory s novým starostou Ing. Jiřím Janků (ODS) a radním Matějem Fichtnerem (TOP 09). Uvidíme, zda jednání povedou k hmatatelným výsledkům.
Kromě hlavního bodu schválení rozpočtu radnice na rok 2011 proběhla volba nového starosty (Ing. Jiří Janků, ODS), exstarosta Josef Nosek byl zvolen radním.