Na výroční členské schůzi 28. června 2017 byla schválena výroční zpráva Spolku Střížkov 8 - Náš domov za rok 2016. Konst...

Zapojte se do sběru podnětů pro lepší život v Praze 8! - vyzývají občany představitelé městské části Praha 8 a zvou je n...

Odbor stavebního řádu MHMP zrušil 20.7.2015 rozhodnutí Úřadu městské části Praha 8 o dodatečném povolení stavby Provozov...

V anketě Zapojte se do hlasování o revitalizacích parků!, kterou zorganizovala radnice Prahy 8, získala z devíti lokalit...

V souvislosti s novým občanským zákoníkem a zánikem občanských sdružení jsme na členské schůzi 9. června 2015 změnili ná...

Čitelný detail zkreslujícího článku. Radniční Osmička: řešení se hledá. Starosta i ředitel IPODEC: je jediná vhodná lokalita
Čitelný detail zkreslujícího článku. Radniční Osmička: řešení se hledá. Starosta i ředitel IPODEC: je jediná vhodná lokalita
Čitelný detail zkreslujícího článku. Radniční Osmička: řešení...
Sběrný dvůr odpadu v sídlišti - letecké foto jediné zvažované lokality pro umístění sběrného dvora pro celou Prahu 8
Sběrný dvůr odpadu v sídlišti - letecké foto jediné zvažované lokality pro umístění sběrného dvora pro celou Prahu 8
Sběrný dvůr odpadu v sídlišti - letecké foto jediné zvažované...
IPODEC - příspěvek k životnímu prostředí
IPODEC - příspěvek k životnímu prostředí
IPODEC - příspěvek k životnímu prostředí
IPODEC 5.5.2011
IPODEC 5.5.2011
IPODEC 5.5.2011
Vizualizace plánovaného rozšíření areálu IPODEC
Vizualizace plánovaného rozšíření areálu IPODEC
Vizualizace plánovaného rozšíření areálu IPODEC
Plánované rozšíření areálu IPODEC z jiného pohledu
Plánované rozšíření areálu IPODEC z jiného pohledu
Plánované rozšíření areálu IPODEC z jiného pohledu

Zpráva o účasti OS na veřejném zasedání zastupitelstva Mč. Praha8

25.02.2011
Dne 23.2.2011 se konala veřejná schůze zastupitelstva MČ Prahy 8.

Zastupitelstva se zúčastnilo minimálně 8 členů sdružení i dalších obyvatel Střížkova (p. Vilímek, pí Wintrová, p. Bílý, p. Mazánek, p. Sysel, sl. Karasová, pí. Haluzová a další). Informační letáky rozdané zastupitelům a skvělá řeč paní Jany Haluzové odkaz na text a sl. Lenky Karasové odkaz vedla k zájmu o téma mezi Radními za TOP 09 (Markéta Adamová, Vladislav Černý) a zastupiteli za Stranu Zelených (Petr Vilgus, Eliška Vejchodská). V průběhu dne proběhly i rozhovory s novým starostou Ing. Jiřím Janků (ODS) a radním Matějem Fichtnerem (TOP 09). Uvidíme, zda jednání povedou k hmatatelným výsledkům.
Kromě hlavního bodu schválení rozpočtu radnice na rok 2011 proběhla volba nového starosty (Ing. Jiří Janků, ODS), exstarosta Josef Nosek byl zvolen radním.