Listopadové číslo časopisu Osmička informuje o tom, že osmá městská část v současné době intenzivně pracuje na přesunu s...

Pokud jsme se domnívali, že snahám o zřízení sběrného dvora odpadu pod okny obyvatel našeho sídliště jsme se již před le...

V pondělí 2. října 2017 se tři zástupci našeho spolku sešli se starostou Romanem Primusem. Hlavním bodem jednání bylo za...

Na výroční členské schůzi 28. června 2017 byla schválena výroční zpráva Spolku Střížkov 8 - Náš domov za rok 2016. Konst...

Zapojte se do sběru podnětů pro lepší život v Praze 8! - vyzývají občany představitelé městské části Praha 8 a zvou je n...

Čitelný detail zkreslujícího článku. Radniční Osmička: řešení se hledá. Starosta i ředitel IPODEC: je jediná vhodná lokalita
Čitelný detail zkreslujícího článku. Radniční Osmička: řešení se hledá. Starosta i ředitel IPODEC: je jediná vhodná lokalita
Čitelný detail zkreslujícího článku. Radniční Osmička: řešení...
Sběrný dvůr odpadu v sídlišti - letecké foto jediné zvažované lokality pro umístění sběrného dvora pro celou Prahu 8
Sběrný dvůr odpadu v sídlišti - letecké foto jediné zvažované lokality pro umístění sběrného dvora pro celou Prahu 8
Sběrný dvůr odpadu v sídlišti - letecké foto jediné zvažované...
IPODEC - příspěvek k životnímu prostředí
IPODEC - příspěvek k životnímu prostředí
IPODEC - příspěvek k životnímu prostředí
IPODEC 5.5.2011
IPODEC 5.5.2011
IPODEC 5.5.2011
Vizualizace plánovaného rozšíření areálu IPODEC
Vizualizace plánovaného rozšíření areálu IPODEC
Vizualizace plánovaného rozšíření areálu IPODEC
Plánované rozšíření areálu IPODEC z jiného pohledu
Plánované rozšíření areálu IPODEC z jiného pohledu
Plánované rozšíření areálu IPODEC z jiného pohledu

Ze sdružení aktuálně

24.03.2013

Určitá prodleva v publikaci aktualit na webových stránkách nebyla známkou útlumu našich aktivit. Nejspíše nevíte o záměru firmy Mynos na výstavbu čerpací stanice pohonných hmot v jejím areálu.

Záměr byl podán na přelomu roku a naše sdružení reagovalo podrobně zdůvodněnou námitkou, zejména ke zhoršování našeho životního prostředí, zbytečnosti další čerpací stanice v naší oblasti a kumulaci škodlivých vlivů se záměry IPODECu.

Magistrát následně v závěrech zjišťovacího řízení rozhodl, že záměr nebude přímo schválen, ale musí se pokračovat řízením na posouzení vlivů na životní prostředí. Byli jsme jediní, kdo se ozval, všechny další orgány neměly námitek.

Pokračujeme ve snaze o ukončení nezákonného podnikání firmy Gardavský (třídění stavebního materiálu na pozemcích deklarovaných jako „zeleň“) v oblasti u hřbitova.

Naše odvolání ke kácení dřevin na pozemku pronajatém IPODECu bylo magistrátem přijato s tím, že se řízení vrací k novému projednání.