Na výroční členské schůzi 28. června 2017 byla schválena výroční zpráva Spolku Střížkov 8 - Náš domov za rok 2016. Konst...

Zapojte se do sběru podnětů pro lepší život v Praze 8! - vyzývají občany představitelé městské části Praha 8 a zvou je n...

Odbor stavebního řádu MHMP zrušil 20.7.2015 rozhodnutí Úřadu městské části Praha 8 o dodatečném povolení stavby Provozov...

V anketě Zapojte se do hlasování o revitalizacích parků!, kterou zorganizovala radnice Prahy 8, získala z devíti lokalit...

V souvislosti s novým občanským zákoníkem a zánikem občanských sdružení jsme na členské schůzi 9. června 2015 změnili ná...

Čitelný detail zkreslujícího článku. Radniční Osmička: řešení se hledá. Starosta i ředitel IPODEC: je jediná vhodná lokalita
Čitelný detail zkreslujícího článku. Radniční Osmička: řešení se hledá. Starosta i ředitel IPODEC: je jediná vhodná lokalita
Čitelný detail zkreslujícího článku. Radniční Osmička: řešení...
Sběrný dvůr odpadu v sídlišti - letecké foto jediné zvažované lokality pro umístění sběrného dvora pro celou Prahu 8
Sběrný dvůr odpadu v sídlišti - letecké foto jediné zvažované lokality pro umístění sběrného dvora pro celou Prahu 8
Sběrný dvůr odpadu v sídlišti - letecké foto jediné zvažované...
IPODEC - příspěvek k životnímu prostředí
IPODEC - příspěvek k životnímu prostředí
IPODEC - příspěvek k životnímu prostředí
IPODEC 5.5.2011
IPODEC 5.5.2011
IPODEC 5.5.2011
Vizualizace plánovaného rozšíření areálu IPODEC
Vizualizace plánovaného rozšíření areálu IPODEC
Vizualizace plánovaného rozšíření areálu IPODEC
Plánované rozšíření areálu IPODEC z jiného pohledu
Plánované rozšíření areálu IPODEC z jiného pohledu
Plánované rozšíření areálu IPODEC z jiného pohledu

Vývoj jednání s ředitelem IPODECu ing. Vančurou

13.12.2010

Po vzájemném dolaďování obou stran prezentujeme konečnou verzi zápisu ze schůzky konané dne 7.10.2010.

K našemu návrhu textu "společného stanoviska OS a IPODECu", které hodláme využít při jednání s dalšími subjekty, se ing. Vančura vyjádřil takto: "Představenstvo společnosti, kterému jsem Váš návrh textu společného prohlášení předložil a které je o našich jednáních pravidelně informováno, mi uložilo vyčkat na výsledky v pracovním pořádku prováděných a s Vámi koordinovaných jednání s majiteli pozemků, poté se v případě potřeby k textu společného prohlášení vrátit, se zkušenostmi z jednání a znalostí priorit hlavního města a MČ Praha 8, spolumajitele naší firmy, v oblasti územního plánu.
Doufám že tento postup bude pro Vás akceptovatelný, nikterak není v rozporu s naším dialogem, jehož existenci představenstvo s povděkem konstatovalo."

Dále nás ing. Vančura informoval, že vstoupí do jednání se zástupcem (p. Eliáš) majitelů pozemků, které jsme již dříve vytipovali jako vhodné pro umístění sběrného dvora, případně i IPODECu. Z tohoto důvodu navrhl další schůzku OS-IPODEC posunout na prosinec, ev. leden.