Listopadové číslo časopisu Osmička informuje o tom, že osmá městská část v současné době intenzivně pracuje na přesunu s...

Pokud jsme se domnívali, že snahám o zřízení sběrného dvora odpadu pod okny obyvatel našeho sídliště jsme se již před le...

V pondělí 2. října 2017 se tři zástupci našeho spolku sešli se starostou Romanem Primusem. Hlavním bodem jednání bylo za...

Na výroční členské schůzi 28. června 2017 byla schválena výroční zpráva Spolku Střížkov 8 - Náš domov za rok 2016. Konst...

Zapojte se do sběru podnětů pro lepší život v Praze 8! - vyzývají občany představitelé městské části Praha 8 a zvou je n...

Čitelný detail zkreslujícího článku. Radniční Osmička: řešení se hledá. Starosta i ředitel IPODEC: je jediná vhodná lokalita
Čitelný detail zkreslujícího článku. Radniční Osmička: řešení se hledá. Starosta i ředitel IPODEC: je jediná vhodná lokalita
Čitelný detail zkreslujícího článku. Radniční Osmička: řešení...
Sběrný dvůr odpadu v sídlišti - letecké foto jediné zvažované lokality pro umístění sběrného dvora pro celou Prahu 8
Sběrný dvůr odpadu v sídlišti - letecké foto jediné zvažované lokality pro umístění sběrného dvora pro celou Prahu 8
Sběrný dvůr odpadu v sídlišti - letecké foto jediné zvažované...
IPODEC - příspěvek k životnímu prostředí
IPODEC - příspěvek k životnímu prostředí
IPODEC - příspěvek k životnímu prostředí
IPODEC 5.5.2011
IPODEC 5.5.2011
IPODEC 5.5.2011
Vizualizace plánovaného rozšíření areálu IPODEC
Vizualizace plánovaného rozšíření areálu IPODEC
Vizualizace plánovaného rozšíření areálu IPODEC
Plánované rozšíření areálu IPODEC z jiného pohledu
Plánované rozšíření areálu IPODEC z jiného pohledu
Plánované rozšíření areálu IPODEC z jiného pohledu

Vývoj jednání s ředitelem IPODECu ing. Vančurou

13.12.2010

Po vzájemném dolaďování obou stran prezentujeme konečnou verzi zápisu ze schůzky konané dne 7.10.2010.

K našemu návrhu textu "společného stanoviska OS a IPODECu", které hodláme využít při jednání s dalšími subjekty, se ing. Vančura vyjádřil takto: "Představenstvo společnosti, kterému jsem Váš návrh textu společného prohlášení předložil a které je o našich jednáních pravidelně informováno, mi uložilo vyčkat na výsledky v pracovním pořádku prováděných a s Vámi koordinovaných jednání s majiteli pozemků, poté se v případě potřeby k textu společného prohlášení vrátit, se zkušenostmi z jednání a znalostí priorit hlavního města a MČ Praha 8, spolumajitele naší firmy, v oblasti územního plánu.
Doufám že tento postup bude pro Vás akceptovatelný, nikterak není v rozporu s naším dialogem, jehož existenci představenstvo s povděkem konstatovalo."

Dále nás ing. Vančura informoval, že vstoupí do jednání se zástupcem (p. Eliáš) majitelů pozemků, které jsme již dříve vytipovali jako vhodné pro umístění sběrného dvora, případně i IPODECu. Z tohoto důvodu navrhl další schůzku OS-IPODEC posunout na prosinec, ev. leden.