Listopadové číslo časopisu Osmička informuje o tom, že osmá městská část v současné době intenzivně pracuje na přesunu s...

Pokud jsme se domnívali, že snahám o zřízení sběrného dvora odpadu pod okny obyvatel našeho sídliště jsme se již před le...

V pondělí 2. října 2017 se tři zástupci našeho spolku sešli se starostou Romanem Primusem. Hlavním bodem jednání bylo za...

Na výroční členské schůzi 28. června 2017 byla schválena výroční zpráva Spolku Střížkov 8 - Náš domov za rok 2016. Konst...

Zapojte se do sběru podnětů pro lepší život v Praze 8! - vyzývají občany představitelé městské části Praha 8 a zvou je n...

Čitelný detail zkreslujícího článku. Radniční Osmička: řešení se hledá. Starosta i ředitel IPODEC: je jediná vhodná lokalita
Čitelný detail zkreslujícího článku. Radniční Osmička: řešení se hledá. Starosta i ředitel IPODEC: je jediná vhodná lokalita
Čitelný detail zkreslujícího článku. Radniční Osmička: řešení...
Sběrný dvůr odpadu v sídlišti - letecké foto jediné zvažované lokality pro umístění sběrného dvora pro celou Prahu 8
Sběrný dvůr odpadu v sídlišti - letecké foto jediné zvažované lokality pro umístění sběrného dvora pro celou Prahu 8
Sběrný dvůr odpadu v sídlišti - letecké foto jediné zvažované...
IPODEC - příspěvek k životnímu prostředí
IPODEC - příspěvek k životnímu prostředí
IPODEC - příspěvek k životnímu prostředí
IPODEC 5.5.2011
IPODEC 5.5.2011
IPODEC 5.5.2011
Vizualizace plánovaného rozšíření areálu IPODEC
Vizualizace plánovaného rozšíření areálu IPODEC
Vizualizace plánovaného rozšíření areálu IPODEC
Plánované rozšíření areálu IPODEC z jiného pohledu
Plánované rozšíření areálu IPODEC z jiného pohledu
Plánované rozšíření areálu IPODEC z jiného pohledu

Veřejné setkání s představiteli Prahy 8

04.11.2013

Zveme vás na veřejné setkání 11. listopadu v KD Ládví, které navazuje na nedávný názorový průzkum, do kterého se zapojilo více než 1500 obyvatel naší městské části. Budou na něm představeny výsledky průzkumu    a podle radního MČ Praha 8 Tomáše Slabihoudka je cílem setkání zjistit i v diskusi, jak si představujeme rozvoj městské části a co by se mělo konkrétně zlepšit v okolí našeho bydliště.

Je důležité využít této možnosti a připomenout se tváří tvář zástupcům radnice s potížemi, které naše sídliště trápí a které naše zdejší životní prostředí poškozují,  a je třeba dát osobní účastí na takovém setkání radnice s občany najevo zájem občanů o řešení zdejších problémů!

Vzhledem k podnětům místních občanů, uvedeným ve zmíněné anketě, budou bezpochyby při tomto oficiálním setkání 11.11. probírány mimo jiné i body

-         IPODEC v sídlišti Střížkov

-         Pizzeria/Herna v Bínově ulici

-         a jiné ze sídliště Střížkov.

Setkání se zúčastní i zástupci našeho sdružení, kteří vystoupí se svými připomínkami. Budeme rádi, když svou účastí i svými dalšími připomínkami boj za kvalitní životní prostředí v našem sídlišti podpoříte!! Prosíme Vás o Vaši účast!

Na základě zájmu občanů na tomto veřejném setkání (a dalších setkáních konaných v těchto dnech v dalších částech Prahy 8) se budou do konce roku 2013 na MČ Praha 8 scházet pracovní skupiny, při kterých bude radnice připravovat návrhy řešení vybraných problémů!!