Listopadové číslo časopisu Osmička informuje o tom, že osmá městská část v současné době intenzivně pracuje na přesunu s...

Pokud jsme se domnívali, že snahám o zřízení sběrného dvora odpadu pod okny obyvatel našeho sídliště jsme se již před le...

V pondělí 2. října 2017 se tři zástupci našeho spolku sešli se starostou Romanem Primusem. Hlavním bodem jednání bylo za...

Na výroční členské schůzi 28. června 2017 byla schválena výroční zpráva Spolku Střížkov 8 - Náš domov za rok 2016. Konst...

Zapojte se do sběru podnětů pro lepší život v Praze 8! - vyzývají občany představitelé městské části Praha 8 a zvou je n...

Čitelný detail zkreslujícího článku. Radniční Osmička: řešení se hledá. Starosta i ředitel IPODEC: je jediná vhodná lokalita
Čitelný detail zkreslujícího článku. Radniční Osmička: řešení se hledá. Starosta i ředitel IPODEC: je jediná vhodná lokalita
Čitelný detail zkreslujícího článku. Radniční Osmička: řešení...
Sběrný dvůr odpadu v sídlišti - letecké foto jediné zvažované lokality pro umístění sběrného dvora pro celou Prahu 8
Sběrný dvůr odpadu v sídlišti - letecké foto jediné zvažované lokality pro umístění sběrného dvora pro celou Prahu 8
Sběrný dvůr odpadu v sídlišti - letecké foto jediné zvažované...
IPODEC - příspěvek k životnímu prostředí
IPODEC - příspěvek k životnímu prostředí
IPODEC - příspěvek k životnímu prostředí
IPODEC 5.5.2011
IPODEC 5.5.2011
IPODEC 5.5.2011
Vizualizace plánovaného rozšíření areálu IPODEC
Vizualizace plánovaného rozšíření areálu IPODEC
Vizualizace plánovaného rozšíření areálu IPODEC
Plánované rozšíření areálu IPODEC z jiného pohledu
Plánované rozšíření areálu IPODEC z jiného pohledu
Plánované rozšíření areálu IPODEC z jiného pohledu

Starosta Janků: Nenechám bez povšimnutí žádný problém, který Vás bude tížit!

18.03.2011

Březnové vydání měsíčníku Osmička představuje čtenářům nového starostu Městské části Praha 8 Ing. Jiřího Janků, který vystřídal dosavadního starostu Josefa Noska.

 

S panem Janků se čtyři zástupci našeho občanského sdružení již setkali v době, kdy zastával post radního (viz informace na tomto webu). Z tohoto setkání odcházeli s pocitem, že jde o mladého komunálního politika, který je ochoten naslouchat problémům, jež tíží jeho voliče.

 

V březnové Osmičce, již jako starosta Prahy 8, Jiří Janků publikoval úvodník, v němž tento náš pocit v podstatě potvrdil těmito slovy:

„Prioritou radnice pod mým vedením i nadále bude péče o životní prostředí… Úřad hodlám profilovat jako efektivní a transparentní instituci otevřenou všem obyvatelům a jejich názorům. Nenechám bez povšimnutí žádný problém, který Vás bude tížit, či námět, jejž budete mít na srdci. A pokud to bude v mých silách, pokusím se jej vyřešit.“

Rádi bychom věřili, že nejde jen o proklamativní slova.

 

O tom, že pan Janků vnímá problémy tížící občany, svědčí například jeho jasně deklarovaný odmítavý postoj proti záměru postavit u Čimického háje plynovou elektrárnu, která by přinesla tamějším obyvatelům zhoršení životního prostředí.

 

Doufejme tedy, že bude jako problém tížící nás, občany Střížkova, vnímat i dlouholeté negativní působení společnosti IPODEC na životní prostředí ve zdejší lokalitě. Natož pak snahy o rozšíření jejího areálu a dokonce i eventuální zřízení sběrného dvora 50 metrů od prvního obytného domu a 70 metrů od dětského hřiště.

 

V silách Úřadu Městské části Praha 8, v jehož čele nyní pan Janků stanul, je nepochybně situaci řešit. Důležitá bude snaha a vůle opravdu tak učinit.

 

Slova nového starosty nám dávají novou naději, že situace může být v budoucnu vyřešena k všestranné spokojenosti. Jak nás, občanů - voličů žijících na Střížkově, tak i akcionářů a zaměstnanců společnosti IPODEC.