Listopadové číslo časopisu Osmička informuje o tom, že osmá městská část v současné době intenzivně pracuje na přesunu s...

Pokud jsme se domnívali, že snahám o zřízení sběrného dvora odpadu pod okny obyvatel našeho sídliště jsme se již před le...

V pondělí 2. října 2017 se tři zástupci našeho spolku sešli se starostou Romanem Primusem. Hlavním bodem jednání bylo za...

Na výroční členské schůzi 28. června 2017 byla schválena výroční zpráva Spolku Střížkov 8 - Náš domov za rok 2016. Konst...

Zapojte se do sběru podnětů pro lepší život v Praze 8! - vyzývají občany představitelé městské části Praha 8 a zvou je n...

Čitelný detail zkreslujícího článku. Radniční Osmička: řešení se hledá. Starosta i ředitel IPODEC: je jediná vhodná lokalita
Čitelný detail zkreslujícího článku. Radniční Osmička: řešení se hledá. Starosta i ředitel IPODEC: je jediná vhodná lokalita
Čitelný detail zkreslujícího článku. Radniční Osmička: řešení...
Sběrný dvůr odpadu v sídlišti - letecké foto jediné zvažované lokality pro umístění sběrného dvora pro celou Prahu 8
Sběrný dvůr odpadu v sídlišti - letecké foto jediné zvažované lokality pro umístění sběrného dvora pro celou Prahu 8
Sběrný dvůr odpadu v sídlišti - letecké foto jediné zvažované...
IPODEC - příspěvek k životnímu prostředí
IPODEC - příspěvek k životnímu prostředí
IPODEC - příspěvek k životnímu prostředí
IPODEC 5.5.2011
IPODEC 5.5.2011
IPODEC 5.5.2011
Vizualizace plánovaného rozšíření areálu IPODEC
Vizualizace plánovaného rozšíření areálu IPODEC
Vizualizace plánovaného rozšíření areálu IPODEC
Plánované rozšíření areálu IPODEC z jiného pohledu
Plánované rozšíření areálu IPODEC z jiného pohledu
Plánované rozšíření areálu IPODEC z jiného pohledu

Setkání se zastupiteli radním Michalem Šustrem (TOP09) a Petrem Vilgusem (SZ)

04.05.2011

Jmenovaní zastupitelé MČ Praha 8 se 3.5.2011 sešli se zástupci našeho o. s. 'Střížkov 8 - Náš domov' Janem Mazánkem, Lenkou Karasovou a Petrem Bílým.

Oceňujeme zejména vstřícnost, jakou radní pan Šustr reagoval na naši výzvu k jednání i ochotu pana Vilguse účastnit se další schůzky.

 

Pan Šustr měl možnost alespoň z "ptačí perspektivy" přehlédnout areál  IPODECu a přilehlých pozemků. Následně jsme ho stručně seznámili s důvody našeho nesouhlasu s umístěním sběrného dvora a rozšířením IPODECu v naší oblasti. Zopakovali jsme, že hlavním cílem sdružení je dosáhnout přemístění celého provozu IPODECu do vhodnější lokality. Zastupitele jsme ujistili, že jsme v krajním případě ochotni spolupracovat i na přípravě dalších variant (IPODEC na pozemcích v relativní blízkosti) nebo krizové variantě dopravní cesty kolem trafostanice.

 

Zástupci sdružení upozornili na to, že spojení  sběrný dvůr + parkoviště IPODECu do jednoho celku nemá opodstatnění. Zastupitelé připustili, že nezavrhují variantu použití dvou pozemků s různými parametry. Pan Šustr dokonce vyjádřil názor, že umístění sběrného dvora u nás není optimální z hlediska dopravních vzdáleností pro všechny obyvatele Prahy 8. Zmínil dále využitelné pozemky v Březiněvsi, které by bylo možno uvažovat pro parkoviště IPPODECu.

Pan Šustr přislíbil, že se blíže seznámí se situací, sejde se s starostou p. Janků a ředitelem IPDODECu p.Vančurou a následně nás seznámí s argumentací , kterou je podpořen dosavadní postoj Mč8 preferující rozšíření IPODECu a plán na SD u nás.

 

Přínosem schůzky byla ochota radního p.Šustra se naší problematikou zabývat, za což jsme mu závěrem poděkovali. Rekapitulací našich předchozích stanovisek se snad podařilo i rozptýlit nedorozumění, že sdružení postupně své požadavky stupňuje. Doufáme, že se zástupcům sdružení podařilo zastupitele přesvědčit o naší vůli aktivně pomáhat k dosažení všestranně uspokojivého řešení.