Listopadové číslo časopisu Osmička informuje o tom, že osmá městská část v současné době intenzivně pracuje na přesunu s...

Pokud jsme se domnívali, že snahám o zřízení sběrného dvora odpadu pod okny obyvatel našeho sídliště jsme se již před le...

V pondělí 2. října 2017 se tři zástupci našeho spolku sešli se starostou Romanem Primusem. Hlavním bodem jednání bylo za...

Na výroční členské schůzi 28. června 2017 byla schválena výroční zpráva Spolku Střížkov 8 - Náš domov za rok 2016. Konst...

Zapojte se do sběru podnětů pro lepší život v Praze 8! - vyzývají občany představitelé městské části Praha 8 a zvou je n...

Čitelný detail zkreslujícího článku. Radniční Osmička: řešení se hledá. Starosta i ředitel IPODEC: je jediná vhodná lokalita
Čitelný detail zkreslujícího článku. Radniční Osmička: řešení se hledá. Starosta i ředitel IPODEC: je jediná vhodná lokalita
Čitelný detail zkreslujícího článku. Radniční Osmička: řešení...
Sběrný dvůr odpadu v sídlišti - letecké foto jediné zvažované lokality pro umístění sběrného dvora pro celou Prahu 8
Sběrný dvůr odpadu v sídlišti - letecké foto jediné zvažované lokality pro umístění sběrného dvora pro celou Prahu 8
Sběrný dvůr odpadu v sídlišti - letecké foto jediné zvažované...
IPODEC - příspěvek k životnímu prostředí
IPODEC - příspěvek k životnímu prostředí
IPODEC - příspěvek k životnímu prostředí
IPODEC 5.5.2011
IPODEC 5.5.2011
IPODEC 5.5.2011
Vizualizace plánovaného rozšíření areálu IPODEC
Vizualizace plánovaného rozšíření areálu IPODEC
Vizualizace plánovaného rozšíření areálu IPODEC
Plánované rozšíření areálu IPODEC z jiného pohledu
Plánované rozšíření areálu IPODEC z jiného pohledu
Plánované rozšíření areálu IPODEC z jiného pohledu

Schůzka s ředitelem firmy IPODEC proběhla v konstruktivním duchu

09.10.2010

Ve čtvrtek 7. října se konala další (pátá) schůzka členů našeho sdružení s ředitelem  společnosti IPODEC Ing. Karlem Vančurou. Účastnili se členové našeho sdružení Antonín Sysel , Mgr. Aleš Pivoda, Petr Bílý , RNDr. Jan Polecha a rovněž zastupitelé MČ Praha 8 MgA. Petr Vilgus a Ing. Cyril Čapka.

Schůzka proběhla v konstruktivním duchu. Pro občany Střížkova 8 je jistě pozitivní informací zpráva, že sběrný dvůr ve Voctářově ulici bude v provozu minimálně ještě v příštím roce 2011, takže nám bezprostředně nehrozí jeho zřízení u nás na sídlišti.

Všichni účastníci schůzky se shodli na tom, že je nezbytné počkat na výsledky nadcházejících komunálních voleb a na novou politickou reprezentaci hlavního města Prahy i MČ Prahy 8, s nimiž pak bude možné jednat o dalších  krocích.

Pan ředitel znovu potvrdil, že možnost přestěhování firmy IPODEC do jiné lokality není vyloučena, pokud by se našly vhodné pozemky. Ty se ale zatím najít nepodařilo.

Uvedl také, že ještě nebyl vybrán projektant za účelem vypracování návrhu na rozšíření areálu firmy. Až se tak stane, bude naše o. s. ještě před zahájením stavebního řízení přizváno, aby se k záměrům firmy IPODEC vyjádřilo.

Pan ředitel nám předal kompletní složku hlukové studie okolí IPODECU.

Zástupci o. s. na schůzce znovu zopakovali, že dlouhodobým cílem je pro nás přestěhování firmy IPODEC jinam, aby to bylo výhodné jak pro občany Střížkova 8, tak i pro firmu.

Ze schůzky vznikne společný zápis, který bude nejprve koncipovat pan ředitel IPODECU. Jeho text bude po vzájemném upřesnění a odsouhlasení zveřejněn a použit jako základ pro jednání s MČ Prahy 8 a Magistrátem hl. m. Prahy.