Listopadové číslo časopisu Osmička informuje o tom, že osmá městská část v současné době intenzivně pracuje na přesunu s...

Pokud jsme se domnívali, že snahám o zřízení sběrného dvora odpadu pod okny obyvatel našeho sídliště jsme se již před le...

V pondělí 2. října 2017 se tři zástupci našeho spolku sešli se starostou Romanem Primusem. Hlavním bodem jednání bylo za...

Na výroční členské schůzi 28. června 2017 byla schválena výroční zpráva Spolku Střížkov 8 - Náš domov za rok 2016. Konst...

Zapojte se do sběru podnětů pro lepší život v Praze 8! - vyzývají občany představitelé městské části Praha 8 a zvou je n...

Čitelný detail zkreslujícího článku. Radniční Osmička: řešení se hledá. Starosta i ředitel IPODEC: je jediná vhodná lokalita
Čitelný detail zkreslujícího článku. Radniční Osmička: řešení se hledá. Starosta i ředitel IPODEC: je jediná vhodná lokalita
Čitelný detail zkreslujícího článku. Radniční Osmička: řešení...
Sběrný dvůr odpadu v sídlišti - letecké foto jediné zvažované lokality pro umístění sběrného dvora pro celou Prahu 8
Sběrný dvůr odpadu v sídlišti - letecké foto jediné zvažované lokality pro umístění sběrného dvora pro celou Prahu 8
Sběrný dvůr odpadu v sídlišti - letecké foto jediné zvažované...
IPODEC - příspěvek k životnímu prostředí
IPODEC - příspěvek k životnímu prostředí
IPODEC - příspěvek k životnímu prostředí
IPODEC 5.5.2011
IPODEC 5.5.2011
IPODEC 5.5.2011
Vizualizace plánovaného rozšíření areálu IPODEC
Vizualizace plánovaného rozšíření areálu IPODEC
Vizualizace plánovaného rozšíření areálu IPODEC
Plánované rozšíření areálu IPODEC z jiného pohledu
Plánované rozšíření areálu IPODEC z jiného pohledu
Plánované rozšíření areálu IPODEC z jiného pohledu

Rostoucí zájem o web. Řekněte sousedům.

09.09.2010

Součástí včerejší schůzky členů občanského sdružení bylo stručné vyhodnocení návštěvnosti webu.

V průběhu srpna 2010 zaznamenal web www.CistyStrizkov.cz 329  návštěv, z toho 254 tzv. "unikátních návštěv" (zjednodušeně počet lidí, kteří se na web podívali). V červenci bylo unikátních návštěv 183, jedná se tedy o významný nárůst.

Děkujeme Vám za rostoucí přízeň.

Pomoci nám můžete např.:

  • nalezením vhodného pozemku pro přestěhování IPODEC (několik pozemků jste nám již doporučili, o jednom z nich IPODEC uvažuje, ale pozemek není dostatečný pro kompletní přestěhování IPODEC)
  • rozšiřováním povědomí o současném stavu mezi obyvateli Střížkova - na sídlišti nás jsou cca 2.000 lidí, proto uvítáme, když se o našem webu zmíníte svým sousedům a zájem o činnost sdružení nadále poroste
  • Vašimi případnými osobními kontakty na zastupitele, které jim mohou pomoci ukázat problém, jenž je od nich osobně dál, a proto ho zatím vůbec nemuseli vzít na vědomí
  • zasíláním návrhů a nápadů na konkrétní kroky směřující k odstěhování IPODEC ze Střížkova (případně i návrhy na zabránění dalšímu rozšiřování odpadové firmy IPODEC v sídlišti a minimalizaci negativního dopadu IPODEC na naše sídliště)
  • finančním příspěvkem na účet sdružení uvedený v kontaktech