Listopadové číslo časopisu Osmička informuje o tom, že osmá městská část v současné době intenzivně pracuje na přesunu s...

Pokud jsme se domnívali, že snahám o zřízení sběrného dvora odpadu pod okny obyvatel našeho sídliště jsme se již před le...

V pondělí 2. října 2017 se tři zástupci našeho spolku sešli se starostou Romanem Primusem. Hlavním bodem jednání bylo za...

Na výroční členské schůzi 28. června 2017 byla schválena výroční zpráva Spolku Střížkov 8 - Náš domov za rok 2016. Konst...

Zapojte se do sběru podnětů pro lepší život v Praze 8! - vyzývají občany představitelé městské části Praha 8 a zvou je n...

Čitelný detail zkreslujícího článku. Radniční Osmička: řešení se hledá. Starosta i ředitel IPODEC: je jediná vhodná lokalita
Čitelný detail zkreslujícího článku. Radniční Osmička: řešení se hledá. Starosta i ředitel IPODEC: je jediná vhodná lokalita
Čitelný detail zkreslujícího článku. Radniční Osmička: řešení...
Sběrný dvůr odpadu v sídlišti - letecké foto jediné zvažované lokality pro umístění sběrného dvora pro celou Prahu 8
Sběrný dvůr odpadu v sídlišti - letecké foto jediné zvažované lokality pro umístění sběrného dvora pro celou Prahu 8
Sběrný dvůr odpadu v sídlišti - letecké foto jediné zvažované...
IPODEC - příspěvek k životnímu prostředí
IPODEC - příspěvek k životnímu prostředí
IPODEC - příspěvek k životnímu prostředí
IPODEC 5.5.2011
IPODEC 5.5.2011
IPODEC 5.5.2011
Vizualizace plánovaného rozšíření areálu IPODEC
Vizualizace plánovaného rozšíření areálu IPODEC
Vizualizace plánovaného rozšíření areálu IPODEC
Plánované rozšíření areálu IPODEC z jiného pohledu
Plánované rozšíření areálu IPODEC z jiného pohledu
Plánované rozšíření areálu IPODEC z jiného pohledu

Radniční Osmička: Příklad neobjektivnosti

16.05.2010
Sběrný dvůr v Libni končí, hledá se řešení. Tak je nadepsán článek, který vyšel v březnovém čísle Osmičky, časopise vydávaném radnicí Městské části Praha 8. Lze jej označit za příklad jednostranného, neobjektivního zpravodajství.

Sběrný dvůr v Libni končí, hledá se řešení. Tak je nadepsán článek, který vyšel v březnovém čísle Osmičky, časopise vydávaném radnicí Městské části Praha 8. Lze jej označit za příklad jednostranného, neobjektivního zpravodajství. Navozuje totiž u čtenářů dojem, že MČ Praha 8 a společnost IPODEC našly společně řešení, nad kterým panuje všeobecný konsensus včetně občanů Prahy 8 - vybudovat místo zanikajícího sběrného dvora ve Voctářově ulici jiný, a to v Bešťákově ulici na Střížkově.

Také zveřejněná fotografie nedokumentuje fakt, že uvažovaný prostor bezprostředně sousedí s obytnými domy, a navozuje dojem, že jde o zapadlou zarostlou plochu kdesi daleko za městem.

Naše občanské sdružení proto požádalo šéfredaktora časopisu o poskytnutí prostoru pro vyjádření našeho stanoviska, které je diametrálně odlišné od toho, které Osmička prezentovala svým čtenářům.