Listopadové číslo časopisu Osmička informuje o tom, že osmá městská část v současné době intenzivně pracuje na přesunu s...

Pokud jsme se domnívali, že snahám o zřízení sběrného dvora odpadu pod okny obyvatel našeho sídliště jsme se již před le...

V pondělí 2. října 2017 se tři zástupci našeho spolku sešli se starostou Romanem Primusem. Hlavním bodem jednání bylo za...

Na výroční členské schůzi 28. června 2017 byla schválena výroční zpráva Spolku Střížkov 8 - Náš domov za rok 2016. Konst...

Zapojte se do sběru podnětů pro lepší život v Praze 8! - vyzývají občany představitelé městské části Praha 8 a zvou je n...

Čitelný detail zkreslujícího článku. Radniční Osmička: řešení se hledá. Starosta i ředitel IPODEC: je jediná vhodná lokalita
Čitelný detail zkreslujícího článku. Radniční Osmička: řešení se hledá. Starosta i ředitel IPODEC: je jediná vhodná lokalita
Čitelný detail zkreslujícího článku. Radniční Osmička: řešení...
Sběrný dvůr odpadu v sídlišti - letecké foto jediné zvažované lokality pro umístění sběrného dvora pro celou Prahu 8
Sběrný dvůr odpadu v sídlišti - letecké foto jediné zvažované lokality pro umístění sběrného dvora pro celou Prahu 8
Sběrný dvůr odpadu v sídlišti - letecké foto jediné zvažované...
IPODEC - příspěvek k životnímu prostředí
IPODEC - příspěvek k životnímu prostředí
IPODEC - příspěvek k životnímu prostředí
IPODEC 5.5.2011
IPODEC 5.5.2011
IPODEC 5.5.2011
Vizualizace plánovaného rozšíření areálu IPODEC
Vizualizace plánovaného rozšíření areálu IPODEC
Vizualizace plánovaného rozšíření areálu IPODEC
Plánované rozšíření areálu IPODEC z jiného pohledu
Plánované rozšíření areálu IPODEC z jiného pohledu
Plánované rozšíření areálu IPODEC z jiného pohledu

Radní Ing. Jiří Janků (ODS) přijal zástupce občanského sdružení

04.02.2011

Pan Ing. Janků se ve čtvrtek 3. února dopoledne sešel s představiteli našeho občanského sdružení. Občany sídliště Střížkov 8 zastupovali předseda o. s. Antonín Sysel (Roudnická ulice), Mgr. Aleš Pivoda (Černého ulice), Petr Bílý (Česákova ulice) a Jana Haluzová (Červenkova ulice). Schůzka se konala poté, co výbor o. s. reagoval na sdělení starosty Prahy 8 Josefa Noska, že záměrem rozšířit plochu areálu firmy IPODEC - čisté město a eventuálně vybudovat na Střížkově i sběrný dvůr se bude zabývat nová politická reprezentace Městské části Praha 8. Proto výbor o. s. požádal pana radního jakožto představitele nejsilnější politické strany v Praze 8 o možnost setkat se s ním, sdělit mu stanoviska občanů sídliště Střížkov 8 a vyslechnout jeho názory.

Při jednání jsme vyjádřili svou nespokojenost s tím, že v předchozím volebním období ODS nereagovala na naše podněty k jednání a nepřistoupila na vzájemnou komunikaci. Zejména jsme mu tlumočili nesouhlas občanů s vybudováním sběrného dvora v naší lokalitě a rozšířením společnosti IPODEC v blízkosti obytných budov a dětského hřiště. Představili jsme mu naše vize řešení a to jak definitivního, tedy přemístění fitmy IPODEC a sběrného dvora do jiných prostorů, tak i kompromisního dočasného řešení rozšíření parkovací plochy pro IPODEC s výjezdem mimo Bešťákovu ulici.

Pan radní potvrdil nám již známou informaci, že v roce 2011 bude zcela určitě zachován provoz sběrného dvora ve Voctářově ulici. Pozitivně hodnotil dosavadní práci ředitele společnosti IPODEC Ing. Karla Vančury, který podle jeho slov podniká potřebné kroky za účelem zjištění možností eventuálního přesunu společnosti do jiné lokality. Je obeznámen s tím, že již dlouhodobě jednáme s panem Vančurou o přijatelných řešeních. K těm podle něj ale patří i možnost, že by IPODEC i nadále působil v naší lokalitě. Zdálo se ovšem, že radnice v těchto záležitostech přenechává iniciativu Ing. Vančurovi a sama nevidí podmínky pro vlastní aktivní zasahování.

Ing. Janků vyjádřil ochotu se podle potřeby se zástupci našeho sdružení i v budoucnosti scházet. Vzal rovněž na vědomí, že podle příslibu Ing. Vančury by měl být v únoru představen projekt rozšíření plochy areálu IPODEC, k němuž budou přizváni a o vyjádření požádáni i zástupci o. s. Akceptoval náš názor, že by na této prezentaci byla žádoucí jeho osobní přítomnost, nebo přítomnost jiného zastupitele z řad ODS.

Pan Janků také uvedl, že možnost vystoupení zástupce našeho o. s. na některém z veřejných zasedání Zastupitelstva MČ Praha 8 podpoří.