Listopadové číslo časopisu Osmička informuje o tom, že osmá městská část v současné době intenzivně pracuje na přesunu s...

Pokud jsme se domnívali, že snahám o zřízení sběrného dvora odpadu pod okny obyvatel našeho sídliště jsme se již před le...

V pondělí 2. října 2017 se tři zástupci našeho spolku sešli se starostou Romanem Primusem. Hlavním bodem jednání bylo za...

Na výroční členské schůzi 28. června 2017 byla schválena výroční zpráva Spolku Střížkov 8 - Náš domov za rok 2016. Konst...

Zapojte se do sběru podnětů pro lepší život v Praze 8! - vyzývají občany představitelé městské části Praha 8 a zvou je n...

Čitelný detail zkreslujícího článku. Radniční Osmička: řešení se hledá. Starosta i ředitel IPODEC: je jediná vhodná lokalita
Čitelný detail zkreslujícího článku. Radniční Osmička: řešení se hledá. Starosta i ředitel IPODEC: je jediná vhodná lokalita
Čitelný detail zkreslujícího článku. Radniční Osmička: řešení...
Sběrný dvůr odpadu v sídlišti - letecké foto jediné zvažované lokality pro umístění sběrného dvora pro celou Prahu 8
Sběrný dvůr odpadu v sídlišti - letecké foto jediné zvažované lokality pro umístění sběrného dvora pro celou Prahu 8
Sběrný dvůr odpadu v sídlišti - letecké foto jediné zvažované...
IPODEC - příspěvek k životnímu prostředí
IPODEC - příspěvek k životnímu prostředí
IPODEC - příspěvek k životnímu prostředí
IPODEC 5.5.2011
IPODEC 5.5.2011
IPODEC 5.5.2011
Vizualizace plánovaného rozšíření areálu IPODEC
Vizualizace plánovaného rozšíření areálu IPODEC
Vizualizace plánovaného rozšíření areálu IPODEC
Plánované rozšíření areálu IPODEC z jiného pohledu
Plánované rozšíření areálu IPODEC z jiného pohledu
Plánované rozšíření areálu IPODEC z jiného pohledu

První povolební schůzka s TOP 09

29.11.2010

Zástupce starosty Michal Šustr z TOP 09 byl prvním, kdo odpověděl na blahopřejný dopis předsedy našeho sdružení  A. Sysla představitelům stran zvolených do zastupitelstva Městské části Praha 8. Souhlasil se schůzkou, na níž jsme ho chtěli seznámit se situací kolem zamýšleného vybudování sběrného dvora odpadu a rozšíření firmy IPODEC – Čisté město v bezprostřední blízkosti sídliště.

Ke schůzce, které se za sdružení zúčastnili Antonín Sysel a Jaroslav Winter, došlo v pondělí 29. listopadu. Michal Šustr se podivil, že návrh na změnu kategorizace předmětných pozemků podala Rada MČ Praha 8 bez projednání zastupitelstvem, a na závěr schůzky přislíbil, že požádá  zastupitele za TOP 09 Jaroslava Antonína a Vladislava Černého, aby zařadili problematiku sběrného dvora na program jednání komise životního prostředí.

Se zastupiteli TOP 09 se daří dále komunikovat, viz dopis p Šustrovi a dopis p. Fichtnerovi