Listopadové číslo časopisu Osmička informuje o tom, že osmá městská část v současné době intenzivně pracuje na přesunu s...

Pokud jsme se domnívali, že snahám o zřízení sběrného dvora odpadu pod okny obyvatel našeho sídliště jsme se již před le...

V pondělí 2. října 2017 se tři zástupci našeho spolku sešli se starostou Romanem Primusem. Hlavním bodem jednání bylo za...

Na výroční členské schůzi 28. června 2017 byla schválena výroční zpráva Spolku Střížkov 8 - Náš domov za rok 2016. Konst...

Zapojte se do sběru podnětů pro lepší život v Praze 8! - vyzývají občany představitelé městské části Praha 8 a zvou je n...

Čitelný detail zkreslujícího článku. Radniční Osmička: řešení se hledá. Starosta i ředitel IPODEC: je jediná vhodná lokalita
Čitelný detail zkreslujícího článku. Radniční Osmička: řešení se hledá. Starosta i ředitel IPODEC: je jediná vhodná lokalita
Čitelný detail zkreslujícího článku. Radniční Osmička: řešení...
Sběrný dvůr odpadu v sídlišti - letecké foto jediné zvažované lokality pro umístění sběrného dvora pro celou Prahu 8
Sběrný dvůr odpadu v sídlišti - letecké foto jediné zvažované lokality pro umístění sběrného dvora pro celou Prahu 8
Sběrný dvůr odpadu v sídlišti - letecké foto jediné zvažované...
IPODEC - příspěvek k životnímu prostředí
IPODEC - příspěvek k životnímu prostředí
IPODEC - příspěvek k životnímu prostředí
IPODEC 5.5.2011
IPODEC 5.5.2011
IPODEC 5.5.2011
Vizualizace plánovaného rozšíření areálu IPODEC
Vizualizace plánovaného rozšíření areálu IPODEC
Vizualizace plánovaného rozšíření areálu IPODEC
Plánované rozšíření areálu IPODEC z jiného pohledu
Plánované rozšíření areálu IPODEC z jiného pohledu
Plánované rozšíření areálu IPODEC z jiného pohledu

Příspěvek člena sdružení p. Polechy k volbám

07.10.2010

Aktivní člen našeho Občanského sdružení Střížkov8 - náš domov, RNDr. Jan Polecha, který kandiduje v nadcházejících volbách, nám poslal následující příspěvek:

" .... posílám, co bych chtěl zvláště prosazovat v případě mého zvolení do zastupitelstva MČ Praha 8 (za Stranu zelených) :

 

* Řešit problém IPODECu, vnímaný velmi silně občany bydlícími vedle něj (hluk, sběrná auta jezdící přes sídliště). Čím méně IPODECu, tím lépe. Minimum je příjezd zezadu mimo sídliště.

* V zastávce Třebenická směr k Ládví rozšířit zastavení i pro autobusy 177 a 183 (nyní staví jen 136, v době výluky stavěly všechny 3 autobusy a šlo to, cesta v noci ze Střížkova pěšky není bezpečná), v protisměru k Proseku staví u Kauflandu všechny. Dopravní policii se to dle informace z odboru dopravy ÚMČ Praha 8 příliš nelíbí, ale mohli bychom zkusit získat podporu u vedení Kauflandu.

* Omezení hluku z magistrály (preferoval bych spíše protihlukovou stěnu než problematické omezení na 50). Tedy je zřejmé, že je třeba jednat a získat podporu Prahy 9.   "