Na výroční členské schůzi 28. června 2017 byla schválena výroční zpráva Spolku Střížkov 8 - Náš domov za rok 2016. Konst...

Zapojte se do sběru podnětů pro lepší život v Praze 8! - vyzývají občany představitelé městské části Praha 8 a zvou je n...

Odbor stavebního řádu MHMP zrušil 20.7.2015 rozhodnutí Úřadu městské části Praha 8 o dodatečném povolení stavby Provozov...

V anketě Zapojte se do hlasování o revitalizacích parků!, kterou zorganizovala radnice Prahy 8, získala z devíti lokalit...

V souvislosti s novým občanským zákoníkem a zánikem občanských sdružení jsme na členské schůzi 9. června 2015 změnili ná...

Čitelný detail zkreslujícího článku. Radniční Osmička: řešení se hledá. Starosta i ředitel IPODEC: je jediná vhodná lokalita
Čitelný detail zkreslujícího článku. Radniční Osmička: řešení se hledá. Starosta i ředitel IPODEC: je jediná vhodná lokalita
Čitelný detail zkreslujícího článku. Radniční Osmička: řešení...
Sběrný dvůr odpadu v sídlišti - letecké foto jediné zvažované lokality pro umístění sběrného dvora pro celou Prahu 8
Sběrný dvůr odpadu v sídlišti - letecké foto jediné zvažované lokality pro umístění sběrného dvora pro celou Prahu 8
Sběrný dvůr odpadu v sídlišti - letecké foto jediné zvažované...
IPODEC - příspěvek k životnímu prostředí
IPODEC - příspěvek k životnímu prostředí
IPODEC - příspěvek k životnímu prostředí
IPODEC 5.5.2011
IPODEC 5.5.2011
IPODEC 5.5.2011
Vizualizace plánovaného rozšíření areálu IPODEC
Vizualizace plánovaného rozšíření areálu IPODEC
Vizualizace plánovaného rozšíření areálu IPODEC
Plánované rozšíření areálu IPODEC z jiného pohledu
Plánované rozšíření areálu IPODEC z jiného pohledu
Plánované rozšíření areálu IPODEC z jiného pohledu

Příspěvek člena sdružení p. Polechy k volbám

07.10.2010

Aktivní člen našeho Občanského sdružení Střížkov8 - náš domov, RNDr. Jan Polecha, který kandiduje v nadcházejících volbách, nám poslal následující příspěvek:

" .... posílám, co bych chtěl zvláště prosazovat v případě mého zvolení do zastupitelstva MČ Praha 8 (za Stranu zelených) :

 

* Řešit problém IPODECu, vnímaný velmi silně občany bydlícími vedle něj (hluk, sběrná auta jezdící přes sídliště). Čím méně IPODECu, tím lépe. Minimum je příjezd zezadu mimo sídliště.

* V zastávce Třebenická směr k Ládví rozšířit zastavení i pro autobusy 177 a 183 (nyní staví jen 136, v době výluky stavěly všechny 3 autobusy a šlo to, cesta v noci ze Střížkova pěšky není bezpečná), v protisměru k Proseku staví u Kauflandu všechny. Dopravní policii se to dle informace z odboru dopravy ÚMČ Praha 8 příliš nelíbí, ale mohli bychom zkusit získat podporu u vedení Kauflandu.

* Omezení hluku z magistrály (preferoval bych spíše protihlukovou stěnu než problematické omezení na 50). Tedy je zřejmé, že je třeba jednat a získat podporu Prahy 9.   "