Listopadové číslo časopisu Osmička informuje o tom, že osmá městská část v současné době intenzivně pracuje na přesunu s...

Pokud jsme se domnívali, že snahám o zřízení sběrného dvora odpadu pod okny obyvatel našeho sídliště jsme se již před le...

V pondělí 2. října 2017 se tři zástupci našeho spolku sešli se starostou Romanem Primusem. Hlavním bodem jednání bylo za...

Na výroční členské schůzi 28. června 2017 byla schválena výroční zpráva Spolku Střížkov 8 - Náš domov za rok 2016. Konst...

Zapojte se do sběru podnětů pro lepší život v Praze 8! - vyzývají občany představitelé městské části Praha 8 a zvou je n...

Čitelný detail zkreslujícího článku. Radniční Osmička: řešení se hledá. Starosta i ředitel IPODEC: je jediná vhodná lokalita
Čitelný detail zkreslujícího článku. Radniční Osmička: řešení se hledá. Starosta i ředitel IPODEC: je jediná vhodná lokalita
Čitelný detail zkreslujícího článku. Radniční Osmička: řešení...
Sběrný dvůr odpadu v sídlišti - letecké foto jediné zvažované lokality pro umístění sběrného dvora pro celou Prahu 8
Sběrný dvůr odpadu v sídlišti - letecké foto jediné zvažované lokality pro umístění sběrného dvora pro celou Prahu 8
Sběrný dvůr odpadu v sídlišti - letecké foto jediné zvažované...
IPODEC - příspěvek k životnímu prostředí
IPODEC - příspěvek k životnímu prostředí
IPODEC - příspěvek k životnímu prostředí
IPODEC 5.5.2011
IPODEC 5.5.2011
IPODEC 5.5.2011
Vizualizace plánovaného rozšíření areálu IPODEC
Vizualizace plánovaného rozšíření areálu IPODEC
Vizualizace plánovaného rozšíření areálu IPODEC
Plánované rozšíření areálu IPODEC z jiného pohledu
Plánované rozšíření areálu IPODEC z jiného pohledu
Plánované rozšíření areálu IPODEC z jiného pohledu

pořad České televize Černé ovce

16.03.2010

Česká Televize: Černé ovce, ČT 1, 16. března v 18.25

Na ČT 1 informoval 16. března 2010 v 18:25 pořad České televize Černé ovce o nevhodném umístění sběrného dvora odpadu i firmy IPODEC-Čisté Město, a.s. do sídliště Střížkov.

Reportáž je možno shlédnout v archivu ČT http://www.ceskatelevize.cz/program/cerneovce/clanek1792/16.03.2010-18:25-1.html

Přepis záznamu pořadu ČT 1 Černé ovce z 16.3.2010, 18:25

Iveta FIALOVÁ, moderátorka:

Obyvatelé sídliště v Praze 8 Střížkově mají letitý problém. Sídlí vedle nich firma, která se stará o čistotu města, a to je spojeno s hlukem a exhalacemi z nákladních aut a sypačů. Aby toho nebylo málo, chystá tam město postavit ještě sběrný dvůr.

Aleš PIVODA, člen výboru, Občanské sdružení Střížkov, Praha 8 - Náš domov

Je třičtvrtě na šest ráno, je tedy ještě 15 minut nočního klidu, ale v areálu IPODECu už běží motory.

Iveta FIALOVÁ, redaktorka

Firma IPODEC - Čisté město, a. s. sídlí v Bešťákově ulici od roku 1991 a svoji činnost neustále rozšiřuje.

Jaroslav MATULA, člen výboru, Společenství vlastníků, Česákova 425/4

Ráno, když otevřu, vstávám, otevřu okno, tak musím zavřít, protože je cítit ten smrad z těch aut.

Iveta FIALOVÁ, redaktorka

Večer tu hučí agregát, nákladní auta vyjíždějí před šestou hodinou ranní, kdy má ještě trvat noční klid. Rušný provoz, blikání světel, zvukové signály při couvání, skládání a nakládání kontejnerů. Tak vypadá život lidí v sídlišti vedle úklidové firmy.

Aleš PIVODA, člen výboru, Občanské sdružení Střížkov, Praha 8 - Náš domov

Je to jejich práce, chápu to, ale nechápu, kdo rozhodl o tom, že takováhle instituce může sídlit v bezprostřední blízkosti domů, kde bydlí tisíc lidí.

Iveta FIALOVÁ, redaktorka

Rozhodla o tom městská část Praha 8, která má ve firmě akcie a které patří pozemky i budova, kde firma sídlí. Objekt původně sloužil jako zázemí pro akce "Z" a později městské policii.

Milan FIKES, předseda představenstva, Bytové družstvo Černého 429

To není technický objekt vybudovaný pro provozování takhle náročného provozu a provozování té těžké automobilové techniky.

Aleš PIVODA, člen výboru, Občanské sdružení Střížkov, Praha 8 - Náš domov

Proč musí blikat majáček v areálu firmy 15 minut před výjezdem, nikdo tady nechápe.

Pavel ŘÍČKA, advokát

Jsou dvě možnosti, jedna věc obrátit se na orgán ochrany veřejného zdraví, což znamená hygienickou stanici, případně se obrátit na příslušný odbor městské části životního prostředí nebo na magistrát, případně se obrátit i na ministerstvo životního prostředí, které má dozorovou činnost nad životním prostředím na starosti.

Aleš PIVODA, člen výboru, Občanské sdružení Střížkov, Praha 8 - Náš domov

IPODEC v půl šestý nastartuje motory a vrčí.

Růžena ŠINÁGLOVÁ, členka samosprávy Roudnická 443-6

Občas tam jde agregát, občas tam prostě se něco děje, občas tam na sebe řvou, je to ..., faktem je, že tohle je sídliště, určitá klidová zóna.

Iveta FIALOVÁ, redaktorka

Hluk měřila hygienická stanice.

Aleš PIVODA, člen výboru, Občanské sdružení Střížkov, Praha 8 - Náš domov

Z toho našeho okna to vystrčili a prostě zjistili, říkali: "Ano, je to teda nadlimitní, je to prostě ..., je to víc, než má být." A potom nějak vzali jakoby trochu zpátečku následně, protože pravili, že sice jako ten hluk je větší než, než tedy jaksi by býti měl, nicméně, že nelze prokázat, že ho způsobuje IPODEC, protože byl naměřený na Bešťákový ulici.

Karel VANČURA, ředitel, IPODEC - ČISTÉ MĚSTO, a. s.

Chceme omezit obtěžování obyvatel té okolní zástavby naší, naší činností, současně si ale připomeňme, že tato základna slouží pro odvoz komunálního odpadu pro stotisícové město a myslím si, že ta přínosnost těch služeb je asi evidentní.

Iveta FIALOVÁ, redaktorka

O tom není sporu, otázka je, proč musí být taková firma hned vedle sídliště a nemůže se přestěhovat tam, kde by nikoho tolik nerušila.

Radka WALLACE PROKOPOVÁ, mluvčí, Městská část Praha 8

V současné době být přesídlena nemůže, protože nemáme tolik prostorů, kam bysme ji mohli umístit, naopak se bude rozšiřovat.

Iveta FIALOVÁ, redaktorka

A to je další problém. Hned vedle firmy IPODEC má vzniknout sběrný dvůr, kam budou lidé svážet odpady ze širokého okolí.

Radka WALLACE PROKOPOVÁ, mluvčí, Městská část Praha 8

Sběrný dvůr ve Voctářově ulici se ruší, takže občané by neměli možnost, kam vlastně odkládatodpad.

Iveta FIALOVÁ, redaktorka

Lidé mají obavy z ještě většího hluku, exhalací, nepořádku a z nebezpečných odpadů. A štve je, že o tom, co se chystá, je nikdo z úředníků neinformoval.

Milan FIKES, předseda představenstva, Bytové družstvo Černého 429

Já jsem se ji dozvěděl tady od sousedů z Česákové, kteří jsou přímo proti IPODECu a ti našli na magistrátních stránkách tuto změnu na pozemky sousedící s IPODECem na překvalifikaci na technickou infrastrukturu.

Iveta FIALOVÁ, redaktorka

Pokud zastupitelé sběrný dvůr odsouhlasí, přijde na řadu výběrové řízení, kterého se zúčastní taky firma IPODEC.

Karel VANČURA, ředitel, IPODEC - ČISTÉ MĚSTO, a. s.

Chceme postavit hlukově odcloněnou parkovací plochu a myslíme si, že tím dojde k výraznému zlepšení podmínek tady těch okolních obyvatel při zachování zeleně.

Iveta FIALOVÁ, redaktorka

IPODEC by pro své parkoviště vyhradil větší část a pro sběrný dvůr menší část pronajatého pozemku. Na parkoviště by auta vyjížděla přímo z areálu firmy a do sběrného dvora rovnou z Bešťákovy ulice.

Karel VANČURA, ředitel, IPODEC - ČISTÉ MĚSTO, a. s.

Myslíme si, že ke zvýšení, k dramatickému zvýšení hlukové zátěže obyvatel tady nedojde.

Iveta FIALOVÁ, redaktorka

Takhle ale vypadá provoz v současném sběrném dvoře ve Voctářově ulici, který také provozuje firma IPODEC a který má být zrušen.

Radka WALLACE PROKOPOVÁ, mluvčí, Městská část Praha 8

To je sžití s městem, že jo, ono nikdy se nezavděčí člověk všem.

Aleš PIVODA, člen výboru, Občanské sdružení Střížkov, Praha 8 - Náš domov

Je za pět minut šest a z areálu už vyjíždějí první vozy.

Iveta FIALOVÁ, redaktorka

Chtěl byste tady třeba vy sám bydlet?

Karel VANČURA, ředitel, IPODEC - ČISTÉ MĚSTO, a. s.

Určitě ano, určitě ano, bydlím na rohu ulic Průběžná a V Olšinách, tady je nádherné ticho.

Iveta FIALOVÁ, redaktorka

Tak tím se vše vysvětluje. Obyvatelé Střížkova si ale představují klid jinak.

Pavel ŘÍČKA, advokát

Pokud někdo chce rozšiřovat nějaký provoz, chce vytvořit sběrný dvůr, tak musí projít povolovacím a schvalovacím řízením. Účastníkem tohoto řízení se v podstatě může stát každý, kdo prokáže zájem, že má na tom a může navrhovat podněty, jaké listiny, jaké studie, jaké zkoušky se mají provést, požadovat i, aby ten žadatel o ten sběrný dvůr nechal vypracovat studii EIA. Je to v podstatě studie, která zkoumá dopady toho konkrétního zařízení a provozu na životní prostředí, na zdraví lidí.

Iveta FIALOVÁ, redaktorka

Obyvatelé Střížkova založili občanské sdružení a rozhodně se nechtějí vzdát.

Milan FIKES, předseda představenstva, Bytové družstvo Černého 429

Jak my, tak i v okolních domech jsme tady vyvolali podpisovou akci, kde jsme žádali, aby se to překvalifikovalo na zeleň.

Iveta FIALOVÁ, redaktorka

Starosta Prahy 8 Josef Nosek ale lidem odpověděl, že jejich připomínku městská část s politováním nemůže podpořit, protože změnu plochy pro odpadové hospodářství sama iniciovala.

Aleš PIVODA, člen výboru, Občanské sdružení Střížkov, Praha 8 - Náš domov

Každý z občanů Střížkova by firmu podpořil, pokud by sídlila někde jinde, co k tomu říct víc.