Listopadové číslo časopisu Osmička informuje o tom, že osmá městská část v současné době intenzivně pracuje na přesunu s...

Pokud jsme se domnívali, že snahám o zřízení sběrného dvora odpadu pod okny obyvatel našeho sídliště jsme se již před le...

V pondělí 2. října 2017 se tři zástupci našeho spolku sešli se starostou Romanem Primusem. Hlavním bodem jednání bylo za...

Na výroční členské schůzi 28. června 2017 byla schválena výroční zpráva Spolku Střížkov 8 - Náš domov za rok 2016. Konst...

Zapojte se do sběru podnětů pro lepší život v Praze 8! - vyzývají občany představitelé městské části Praha 8 a zvou je n...

Čitelný detail zkreslujícího článku. Radniční Osmička: řešení se hledá. Starosta i ředitel IPODEC: je jediná vhodná lokalita
Čitelný detail zkreslujícího článku. Radniční Osmička: řešení se hledá. Starosta i ředitel IPODEC: je jediná vhodná lokalita
Čitelný detail zkreslujícího článku. Radniční Osmička: řešení...
Sběrný dvůr odpadu v sídlišti - letecké foto jediné zvažované lokality pro umístění sběrného dvora pro celou Prahu 8
Sběrný dvůr odpadu v sídlišti - letecké foto jediné zvažované lokality pro umístění sběrného dvora pro celou Prahu 8
Sběrný dvůr odpadu v sídlišti - letecké foto jediné zvažované...
IPODEC - příspěvek k životnímu prostředí
IPODEC - příspěvek k životnímu prostředí
IPODEC - příspěvek k životnímu prostředí
IPODEC 5.5.2011
IPODEC 5.5.2011
IPODEC 5.5.2011
Vizualizace plánovaného rozšíření areálu IPODEC
Vizualizace plánovaného rozšíření areálu IPODEC
Vizualizace plánovaného rozšíření areálu IPODEC
Plánované rozšíření areálu IPODEC z jiného pohledu
Plánované rozšíření areálu IPODEC z jiného pohledu
Plánované rozšíření areálu IPODEC z jiného pohledu

Pomožte najít vhodné umístění pro IPODEC i sběrný dvůr

24.05.2010
Zbývá posledních pár týdnů, možná měsíců do doby, kdy IPODEC rozhodne o místě svého rozšíření. Máme zatím jen jednu alte...

Zbývá posledních pár týdnů, možná měsíců do doby, kdy IPODEC rozhodne o místě svého rozšíření. Máme zatím jen jednu alternativu pro jeho přesun a ta není příliš pravděpodobná. Pomožte prosím nalézt další.
Ideální je nalezení pozemku vyhovujícího požadavkům IPODEC a Prahy 8, jak byly formulovány na schůzce představitelů našeho sdružení s ředitelem IPODECu ing. Vančurou.

Pozemek by měl:

-          být dobře dopravně dostupný

-          umožňovat z hlediska územního plánu nakládání s odpady

-          mít výměru minimálně 20 tis. m2

-          být na území MČ Praha 8

Cílem je

  • zachování současné kvality odvozu odpadu z území Městské části Praha 8
  • zachování sjízdnosti komunikací
  • aby splňoval určité nároky na provozní zázemí

Přivítáme i návrhy pozemků, které nejsou plně v souladu s výše uvedeným.  Například pozemky v sousedství Prahy 8 nebo o něco málo menší pozemky nebo pozemky vhodné jen pro sběrný dvůr nebo jen pro technické zázemí IPODEC.