Listopadové číslo časopisu Osmička informuje o tom, že osmá městská část v současné době intenzivně pracuje na přesunu s...

Pokud jsme se domnívali, že snahám o zřízení sběrného dvora odpadu pod okny obyvatel našeho sídliště jsme se již před le...

V pondělí 2. října 2017 se tři zástupci našeho spolku sešli se starostou Romanem Primusem. Hlavním bodem jednání bylo za...

Na výroční členské schůzi 28. června 2017 byla schválena výroční zpráva Spolku Střížkov 8 - Náš domov za rok 2016. Konst...

Zapojte se do sběru podnětů pro lepší život v Praze 8! - vyzývají občany představitelé městské části Praha 8 a zvou je n...

Čitelný detail zkreslujícího článku. Radniční Osmička: řešení se hledá. Starosta i ředitel IPODEC: je jediná vhodná lokalita
Čitelný detail zkreslujícího článku. Radniční Osmička: řešení se hledá. Starosta i ředitel IPODEC: je jediná vhodná lokalita
Čitelný detail zkreslujícího článku. Radniční Osmička: řešení...
Sběrný dvůr odpadu v sídlišti - letecké foto jediné zvažované lokality pro umístění sběrného dvora pro celou Prahu 8
Sběrný dvůr odpadu v sídlišti - letecké foto jediné zvažované lokality pro umístění sběrného dvora pro celou Prahu 8
Sběrný dvůr odpadu v sídlišti - letecké foto jediné zvažované...
IPODEC - příspěvek k životnímu prostředí
IPODEC - příspěvek k životnímu prostředí
IPODEC - příspěvek k životnímu prostředí
IPODEC 5.5.2011
IPODEC 5.5.2011
IPODEC 5.5.2011
Vizualizace plánovaného rozšíření areálu IPODEC
Vizualizace plánovaného rozšíření areálu IPODEC
Vizualizace plánovaného rozšíření areálu IPODEC
Plánované rozšíření areálu IPODEC z jiného pohledu
Plánované rozšíření areálu IPODEC z jiného pohledu
Plánované rozšíření areálu IPODEC z jiného pohledu

Petici podepsalo 1082 občanů

24.09.2011

Na veřejném zasedání zastupitelstva Městské části Praha 8 dne 21. září předala členka výboru našeho občanského sdružení Lenka Karasová starostovi Prahy 8 Jiřímu Janků petici proti rozšíření areálu společnosti IPODEC- Čisté město a zřízení sběrného dvora odpadu v Bešťákově ulici v Praze 8. Všem 1082 občanům, kteří petici podepsali (z toho více než tisícovka byla z našeho sídliště) děkujeme za podporu.

Přinášíme rovněž text jejího vystoupení:

Vážený pane starosto, vážení radní, zastupitelé – dámy a pánové,

dovoluji si jménem Občanského sdružení Střížkov 8 – Náš domov (neboli „Čistý Střížkov“), a tedy i jménem obyvatel tohoto sídliště, oficiálně předat Městské části Praha 8 - do rukou pana starosty - Petici proti zřízení sběrného dvora a rozšiřování areálu společnosti IPODEC – Čisté město, v Bešťákově ulici, Praha 8 (tedy v sídlišti Střížkov), kterou podepsalo 1082 občanů, z toho více než tisíc místních obyvatel tohoto sídliště. Věříme, že přihlédnete k mínění tak velkého počtu obyvatel a k požadavkům v petici uvedeným.

Dále jsme se chtěli zeptat na naše možné členství v Komisích pro územní rozvoj a pro životní prostředí, které vyplynulo z doporučení návrhového výboru prostřednictvím pana Čapky při minulém červnovém zastupitelstvu a které tu před několika okamžiky připomněl zastupitel pan Vašek - načež pan starosta reagoval, že se tím Rada nezabývala, neboť k tomu nebyl dán žádný impulz, k čemuž se následně radní pan Černý vyjádřil, že to Rada registruje a bude se tím zabývat…

Rádi bychom se tudíž ujistili, zda toto už tedy můžeme brát tak, že to již dostatečným impulzem bylo. A také bychom se chtěli přeptat na přijetí námi zaslaných konkrétních nominací členů našeho sdružení do těchto Komisí…

Připomínám jen, že po minulém červnovém Zastupitelstvu, při němž v diskusi zazněla řada nepřesností a nepravd, na které jsme již nestihli s ohledem na jednací řád reagovat, jsme z tohoto důvodu, pro uvedení našeho přístupu a našich požadavků na pravou míru, vzápětí odeslali všem zastupitelům Prahy 8 Deklaraci pozice našeho občanského sdružení - na níž nemáme k dnešnímu dni co měnit - a jejíž součástí, mimo jiné, bylo i vyjádření naší připravenosti přijmout členství ve zmíněných Komisích, včetně nominací do nich. Kromě toho jsme 31.8.2011 odeslali nominace ještě samostatně. (Adresáty byli všichni radní a členové Komisí pro územní rozvoj a pro životní prostředí.) Chtěli bychom se tedy ujistit, zda Rada a Komise akceptovaly tyto naše konkrétní nominace zaslané e-mailem a zeptala bych se, kdy můžeme očekávat odpověď.

 

Závěrem Vás, vážení zastupitelé, radní, ještě opětovně, i s odvoláním na právě předávanou petici, vyzýváme k zastavení záměru rozšíření firmy IPODEC na pozemcích v sídlišti Střížkov.

Bezpochyby jsou nástroje, jak toho dosáhnout.

Zkraje například: podobně tak jako Městská část odvoláním původního souhlasu s poskytnutím pozemku pro výstavbu plynové elektrárny v Čimicích, tím, že coby vlastník pozemků s umístěním stavby nakonec nesouhlasí, zabránila výstavbě elektrárny, mohla by podobně postupovat i v naší záležitosti.

Děkuji Vám za pozornost.

(pozn.: přijetí nominací do Komisí k projednávání Radou bylo radním panem Černým potvrzeno)