Listopadové číslo časopisu Osmička informuje o tom, že osmá městská část v současné době intenzivně pracuje na přesunu s...

Pokud jsme se domnívali, že snahám o zřízení sběrného dvora odpadu pod okny obyvatel našeho sídliště jsme se již před le...

V pondělí 2. října 2017 se tři zástupci našeho spolku sešli se starostou Romanem Primusem. Hlavním bodem jednání bylo za...

Na výroční členské schůzi 28. června 2017 byla schválena výroční zpráva Spolku Střížkov 8 - Náš domov za rok 2016. Konst...

Zapojte se do sběru podnětů pro lepší život v Praze 8! - vyzývají občany představitelé městské části Praha 8 a zvou je n...

Čitelný detail zkreslujícího článku. Radniční Osmička: řešení se hledá. Starosta i ředitel IPODEC: je jediná vhodná lokalita
Čitelný detail zkreslujícího článku. Radniční Osmička: řešení se hledá. Starosta i ředitel IPODEC: je jediná vhodná lokalita
Čitelný detail zkreslujícího článku. Radniční Osmička: řešení...
Sběrný dvůr odpadu v sídlišti - letecké foto jediné zvažované lokality pro umístění sběrného dvora pro celou Prahu 8
Sběrný dvůr odpadu v sídlišti - letecké foto jediné zvažované lokality pro umístění sběrného dvora pro celou Prahu 8
Sběrný dvůr odpadu v sídlišti - letecké foto jediné zvažované...
IPODEC - příspěvek k životnímu prostředí
IPODEC - příspěvek k životnímu prostředí
IPODEC - příspěvek k životnímu prostředí
IPODEC 5.5.2011
IPODEC 5.5.2011
IPODEC 5.5.2011
Vizualizace plánovaného rozšíření areálu IPODEC
Vizualizace plánovaného rozšíření areálu IPODEC
Vizualizace plánovaného rozšíření areálu IPODEC
Plánované rozšíření areálu IPODEC z jiného pohledu
Plánované rozšíření areálu IPODEC z jiného pohledu
Plánované rozšíření areálu IPODEC z jiného pohledu

Odpověď starosty Noska

23.10.2010

Po čtyřech měsících, několika urgeních a stížnosti konečně odpověděl starosta Městské části Praha 8 Josef Nosek na podnět našeho občanského sdružení. V dopise předsedovi Antonínu Syslovi ze 13. října píše:
Vážený pane Sysle,
k Vaší žádosti o zřízení komise Rady Městské části Praha 8 k problematice společnosti IPODEC - ČISTÉ MĚSTO, a.s. a sběrného dvora, a následnému podání označeném jako "STÍŽNOST NA NEZODPOVĚZENÍ NA DOPIS" Vám sděluji, že zřizování komisí Rady Městské části Praha 8 je v působnosti Rady Městské části Praha 8. V rámci úvah o možném vzniku Vámi navrhované komise byla zvažována i možnost, zda Vaši problematiku nezařadit do náplně činnosti pod některou ze stávajících komisí rady. Nicméně s ohledem na končící funkční období orgánů Mětské části Praha 8 bude zapotřebí uvedenou problematiku odložit na dobu po komunálních volbách v letošním roce. Váš požadavek bude následně nově vznikajícícm orgánům Městské části Praha 8 postoupení k projednání.

S pozdravem

Josef Nosek
starosta Mětské části Praha 8