Na výroční členské schůzi 28. června 2017 byla schválena výroční zpráva Spolku Střížkov 8 - Náš domov za rok 2016. Konst...

Zapojte se do sběru podnětů pro lepší život v Praze 8! - vyzývají občany představitelé městské části Praha 8 a zvou je n...

Odbor stavebního řádu MHMP zrušil 20.7.2015 rozhodnutí Úřadu městské části Praha 8 o dodatečném povolení stavby Provozov...

V anketě Zapojte se do hlasování o revitalizacích parků!, kterou zorganizovala radnice Prahy 8, získala z devíti lokalit...

V souvislosti s novým občanským zákoníkem a zánikem občanských sdružení jsme na členské schůzi 9. června 2015 změnili ná...

Čitelný detail zkreslujícího článku. Radniční Osmička: řešení se hledá. Starosta i ředitel IPODEC: je jediná vhodná lokalita
Čitelný detail zkreslujícího článku. Radniční Osmička: řešení se hledá. Starosta i ředitel IPODEC: je jediná vhodná lokalita
Čitelný detail zkreslujícího článku. Radniční Osmička: řešení...
Sběrný dvůr odpadu v sídlišti - letecké foto jediné zvažované lokality pro umístění sběrného dvora pro celou Prahu 8
Sběrný dvůr odpadu v sídlišti - letecké foto jediné zvažované lokality pro umístění sběrného dvora pro celou Prahu 8
Sběrný dvůr odpadu v sídlišti - letecké foto jediné zvažované...
IPODEC - příspěvek k životnímu prostředí
IPODEC - příspěvek k životnímu prostředí
IPODEC - příspěvek k životnímu prostředí
IPODEC 5.5.2011
IPODEC 5.5.2011
IPODEC 5.5.2011
Vizualizace plánovaného rozšíření areálu IPODEC
Vizualizace plánovaného rozšíření areálu IPODEC
Vizualizace plánovaného rozšíření areálu IPODEC
Plánované rozšíření areálu IPODEC z jiného pohledu
Plánované rozšíření areálu IPODEC z jiného pohledu
Plánované rozšíření areálu IPODEC z jiného pohledu

Odpověď starosty Noska

23.10.2010

Po čtyřech měsících, několika urgeních a stížnosti konečně odpověděl starosta Městské části Praha 8 Josef Nosek na podnět našeho občanského sdružení. V dopise předsedovi Antonínu Syslovi ze 13. října píše:
Vážený pane Sysle,
k Vaší žádosti o zřízení komise Rady Městské části Praha 8 k problematice společnosti IPODEC - ČISTÉ MĚSTO, a.s. a sběrného dvora, a následnému podání označeném jako "STÍŽNOST NA NEZODPOVĚZENÍ NA DOPIS" Vám sděluji, že zřizování komisí Rady Městské části Praha 8 je v působnosti Rady Městské části Praha 8. V rámci úvah o možném vzniku Vámi navrhované komise byla zvažována i možnost, zda Vaši problematiku nezařadit do náplně činnosti pod některou ze stávajících komisí rady. Nicméně s ohledem na končící funkční období orgánů Mětské části Praha 8 bude zapotřebí uvedenou problematiku odložit na dobu po komunálních volbách v letošním roce. Váš požadavek bude následně nově vznikajícícm orgánům Městské části Praha 8 postoupení k projednání.

S pozdravem

Josef Nosek
starosta Mětské části Praha 8