Listopadové číslo časopisu Osmička informuje o tom, že osmá městská část v současné době intenzivně pracuje na přesunu s...

Pokud jsme se domnívali, že snahám o zřízení sběrného dvora odpadu pod okny obyvatel našeho sídliště jsme se již před le...

V pondělí 2. října 2017 se tři zástupci našeho spolku sešli se starostou Romanem Primusem. Hlavním bodem jednání bylo za...

Na výroční členské schůzi 28. června 2017 byla schválena výroční zpráva Spolku Střížkov 8 - Náš domov za rok 2016. Konst...

Zapojte se do sběru podnětů pro lepší život v Praze 8! - vyzývají občany představitelé městské části Praha 8 a zvou je n...

Čitelný detail zkreslujícího článku. Radniční Osmička: řešení se hledá. Starosta i ředitel IPODEC: je jediná vhodná lokalita
Čitelný detail zkreslujícího článku. Radniční Osmička: řešení se hledá. Starosta i ředitel IPODEC: je jediná vhodná lokalita
Čitelný detail zkreslujícího článku. Radniční Osmička: řešení...
Sběrný dvůr odpadu v sídlišti - letecké foto jediné zvažované lokality pro umístění sběrného dvora pro celou Prahu 8
Sběrný dvůr odpadu v sídlišti - letecké foto jediné zvažované lokality pro umístění sběrného dvora pro celou Prahu 8
Sběrný dvůr odpadu v sídlišti - letecké foto jediné zvažované...
IPODEC - příspěvek k životnímu prostředí
IPODEC - příspěvek k životnímu prostředí
IPODEC - příspěvek k životnímu prostředí
IPODEC 5.5.2011
IPODEC 5.5.2011
IPODEC 5.5.2011
Vizualizace plánovaného rozšíření areálu IPODEC
Vizualizace plánovaného rozšíření areálu IPODEC
Vizualizace plánovaného rozšíření areálu IPODEC
Plánované rozšíření areálu IPODEC z jiného pohledu
Plánované rozšíření areálu IPODEC z jiného pohledu
Plánované rozšíření areálu IPODEC z jiného pohledu

O zónách placeného stání

09.10.2017

V pondělí 2. října 2017 se tři zástupci našeho spolku sešli se starostou Romanem Primusem. Hlavním bodem jednání bylo zavedení či nezavedení zón placeného stání na našem sídlišti. Informovali jsme starostu o výsledcích našeho sledování obsazenosti jednotlivých parkovišť poté, co bylo zavedeno placené parkoviště podél kolejí v Ďáblické ulici.

Zeptali jsme se starosty, kdy má v úmyslu rozhodnout o zavedení zón, z jakých podkladů bude vycházet a zda bude umožněna diskuse jeho rozhodnutí  s obyvateli.

Starosta by chtěl uzavřít záležitost na přelomu října a listopadu. Reálné spuštění zón vidí na leden 2018.

V průběhu října hodlá nechat prověřit (několikrát) obsazenost parkovišť pracovníky úřadu, což prý již několikrát proběhlo. Navrhli jsme, že i ze strany spolku bude prováděn další monitoring, s jehož výsledky ho seznámíme, starosta souhlasil.

Jako diskusi zřejmě považuje současné ohlasy ze sídliště (údajně dostal již cca 100 žádostí o zavedení zón, podobně registruje i petici o nezavedení zón). Na konci vyhodnocovaného období se rozhodne a nepočítá pak s nějakým dalším jednáním se spolkem nebo občany.

K rozhodování jsou stále 3 varianty: žádné zóny, všude zóny a rozdělení sídliště na dvě části. K té poslední variantě jsme argumentovali velkým převisem volných míst v oblasti Roudnická a zejména Černého-východ.