Listopadové číslo časopisu Osmička informuje o tom, že osmá městská část v současné době intenzivně pracuje na přesunu s...

Pokud jsme se domnívali, že snahám o zřízení sběrného dvora odpadu pod okny obyvatel našeho sídliště jsme se již před le...

V pondělí 2. října 2017 se tři zástupci našeho spolku sešli se starostou Romanem Primusem. Hlavním bodem jednání bylo za...

Na výroční členské schůzi 28. června 2017 byla schválena výroční zpráva Spolku Střížkov 8 - Náš domov za rok 2016. Konst...

Zapojte se do sběru podnětů pro lepší život v Praze 8! - vyzývají občany představitelé městské části Praha 8 a zvou je n...

Čitelný detail zkreslujícího článku. Radniční Osmička: řešení se hledá. Starosta i ředitel IPODEC: je jediná vhodná lokalita
Čitelný detail zkreslujícího článku. Radniční Osmička: řešení se hledá. Starosta i ředitel IPODEC: je jediná vhodná lokalita
Čitelný detail zkreslujícího článku. Radniční Osmička: řešení...
Sběrný dvůr odpadu v sídlišti - letecké foto jediné zvažované lokality pro umístění sběrného dvora pro celou Prahu 8
Sběrný dvůr odpadu v sídlišti - letecké foto jediné zvažované lokality pro umístění sběrného dvora pro celou Prahu 8
Sběrný dvůr odpadu v sídlišti - letecké foto jediné zvažované...
IPODEC - příspěvek k životnímu prostředí
IPODEC - příspěvek k životnímu prostředí
IPODEC - příspěvek k životnímu prostředí
IPODEC 5.5.2011
IPODEC 5.5.2011
IPODEC 5.5.2011
Vizualizace plánovaného rozšíření areálu IPODEC
Vizualizace plánovaného rozšíření areálu IPODEC
Vizualizace plánovaného rozšíření areálu IPODEC
Plánované rozšíření areálu IPODEC z jiného pohledu
Plánované rozšíření areálu IPODEC z jiného pohledu
Plánované rozšíření areálu IPODEC z jiného pohledu

O sběrném dvoru se rozhodne ve volbách

08.10.2010

K takovému závěru nás vedou zkušenosti získané během mnohaměsíčního úsilí s cílem zabránit zřízení sběrného dvoru v naší lokalitě. Proto je nyní příhodná doba k bilancování přístupu dosavadní politické reprezentace Městské části Praha 8 k našim aktivitám. Jak jsme již několikrát konstatovali, starosta a zastupitelé za ODS na výstavbě sběrného dvora trvají a na naše podněty nereagují. Ani ze strany ČSSD nebyla naše výzva k rozpravě vyslyšena.

Bezvýhradně vstřícně se k našim zájmům postavili Zelení. I z toho důvodu se dva členové našeho Občanského sdružení rozhodli kandidovat ve volbách do městské části P8 (naleznete je na 2. a 5. místě kandidátky této strany). Od počátku činnost sdružení aktivně podporuje MgA P.Vilgus, č.2 na kandidátce Strany zelených do zastupitelstva hl.m. Prahy.

Každý z vás má jistě své osobní preference a důvody volit tu kterou stranu. Aniž bychom chtěli vaše přesvědčení  zvrátit, dovolujeme si připomenout, že výsledek nadcházejících komunálních voleb bude mít vliv mimo jiné nepochybně i na rozšíření nebo utlumení provozu IPODECu, další stavební plány v této oblasti, rozšíření možností veřejné dopravy, investice do hřišť, chodníků, zeleně a podobně. Je proto důležité, aby tento volební výsledek vzešel z vůle co největšího počtu občanů, kterým není lhostejné, jaký bude náš život v příštích čtyřech letech.