Na výroční členské schůzi 28. června 2017 byla schválena výroční zpráva Spolku Střížkov 8 - Náš domov za rok 2016. Konst...

Zapojte se do sběru podnětů pro lepší život v Praze 8! - vyzývají občany představitelé městské části Praha 8 a zvou je n...

Odbor stavebního řádu MHMP zrušil 20.7.2015 rozhodnutí Úřadu městské části Praha 8 o dodatečném povolení stavby Provozov...

V anketě Zapojte se do hlasování o revitalizacích parků!, kterou zorganizovala radnice Prahy 8, získala z devíti lokalit...

V souvislosti s novým občanským zákoníkem a zánikem občanských sdružení jsme na členské schůzi 9. června 2015 změnili ná...

Čitelný detail zkreslujícího článku. Radniční Osmička: řešení se hledá. Starosta i ředitel IPODEC: je jediná vhodná lokalita
Čitelný detail zkreslujícího článku. Radniční Osmička: řešení se hledá. Starosta i ředitel IPODEC: je jediná vhodná lokalita
Čitelný detail zkreslujícího článku. Radniční Osmička: řešení...
Sběrný dvůr odpadu v sídlišti - letecké foto jediné zvažované lokality pro umístění sběrného dvora pro celou Prahu 8
Sběrný dvůr odpadu v sídlišti - letecké foto jediné zvažované lokality pro umístění sběrného dvora pro celou Prahu 8
Sběrný dvůr odpadu v sídlišti - letecké foto jediné zvažované...
IPODEC - příspěvek k životnímu prostředí
IPODEC - příspěvek k životnímu prostředí
IPODEC - příspěvek k životnímu prostředí
IPODEC 5.5.2011
IPODEC 5.5.2011
IPODEC 5.5.2011
Vizualizace plánovaného rozšíření areálu IPODEC
Vizualizace plánovaného rozšíření areálu IPODEC
Vizualizace plánovaného rozšíření areálu IPODEC
Plánované rozšíření areálu IPODEC z jiného pohledu
Plánované rozšíření areálu IPODEC z jiného pohledu
Plánované rozšíření areálu IPODEC z jiného pohledu

Neurčitá odpověď šéfredaktora Osmičky

16.05.2010
Na žádost o poskytnutí prostoru v radničním časopise Osmička k vyjádření našeho stanoviska k hledání vhodného místa pro sběrný dvůr odpověděl šéfredaktor Tomáš Kňourek poněkud neurčitě

Na žádost o poskytnutí prostoru v radničním časopise Osmička k vyjádření našeho stanoviska k hledání vhodného místa pro sběrný dvůr odpověděl šéfredaktor Tomáš Kňourek poněkud neurčitě:

Dobrý den, o obsahu měsíčníku Osmička rozhoduje šéfredaktor. O dalším vývoji týkajícího se sběrného dvora v Bešťákově ulici budeme informovat v některém z dalších čísel.

Na to reagoval předseda sdružení Antonín Sysel následujícím dopisem:

Dobrý den, pane šéfredaktore.  Není pochyb o tom, že o obsahu Osmičky rozhoduje šéfredaktor, tedy Vy.  Právě proto jsem se na Vás obrátil s žádostí o poskytnutí prostoru pro naše vyjádření.  Z Vaší odpovědi bohužel není jasné, zda hodláte v některém z příštích čísel, až bude Osmička problematice sběrného dvora zase věnovat pozornost, dát prostor i nám. Pokud by se tak nestalo, nebyli by občané Prahy 8 bohužel informováni úplně a objektivně. Za této situace jsme v podstatě nuceni obrátit se na jiná média, kde budeme moci vyjádřit naše stanovisko, které je diametrálně odlišné od toho, jež prezentuje Osmička.

Občané sídliště Střížkov 8 s rozšířením areálu společnosti IPODEC a se zřízením sběrného dvora přímo v sousedství obytných domů NESOUHLASÍ a občanské sdružení Střížkov 8 - Náš domov podniká kroky směřující k tomu, aby tento záměr ohrožující životní prostředí 2000 obyvatel sídliště NEBYL REALIZOVÁN.  Naopak, naší snahou je najít cestu k tomu, aby společnost IPODEC mohla přesídlit do jiné lokality, kde nebude svou činností obtěžovat občany a kde by měla výhodnější podmínky pro svou jinak nepochybně záslužnou činnost.