Listopadové číslo časopisu Osmička informuje o tom, že osmá městská část v současné době intenzivně pracuje na přesunu s...

Pokud jsme se domnívali, že snahám o zřízení sběrného dvora odpadu pod okny obyvatel našeho sídliště jsme se již před le...

V pondělí 2. října 2017 se tři zástupci našeho spolku sešli se starostou Romanem Primusem. Hlavním bodem jednání bylo za...

Na výroční členské schůzi 28. června 2017 byla schválena výroční zpráva Spolku Střížkov 8 - Náš domov za rok 2016. Konst...

Zapojte se do sběru podnětů pro lepší život v Praze 8! - vyzývají občany představitelé městské části Praha 8 a zvou je n...

Čitelný detail zkreslujícího článku. Radniční Osmička: řešení se hledá. Starosta i ředitel IPODEC: je jediná vhodná lokalita
Čitelný detail zkreslujícího článku. Radniční Osmička: řešení se hledá. Starosta i ředitel IPODEC: je jediná vhodná lokalita
Čitelný detail zkreslujícího článku. Radniční Osmička: řešení...
Sběrný dvůr odpadu v sídlišti - letecké foto jediné zvažované lokality pro umístění sběrného dvora pro celou Prahu 8
Sběrný dvůr odpadu v sídlišti - letecké foto jediné zvažované lokality pro umístění sběrného dvora pro celou Prahu 8
Sběrný dvůr odpadu v sídlišti - letecké foto jediné zvažované...
IPODEC - příspěvek k životnímu prostředí
IPODEC - příspěvek k životnímu prostředí
IPODEC - příspěvek k životnímu prostředí
IPODEC 5.5.2011
IPODEC 5.5.2011
IPODEC 5.5.2011
Vizualizace plánovaného rozšíření areálu IPODEC
Vizualizace plánovaného rozšíření areálu IPODEC
Vizualizace plánovaného rozšíření areálu IPODEC
Plánované rozšíření areálu IPODEC z jiného pohledu
Plánované rozšíření areálu IPODEC z jiného pohledu
Plánované rozšíření areálu IPODEC z jiného pohledu

Neurčitá odpověď šéfredaktora Osmičky

16.05.2010
Na žádost o poskytnutí prostoru v radničním časopise Osmička k vyjádření našeho stanoviska k hledání vhodného místa pro sběrný dvůr odpověděl šéfredaktor Tomáš Kňourek poněkud neurčitě

Na žádost o poskytnutí prostoru v radničním časopise Osmička k vyjádření našeho stanoviska k hledání vhodného místa pro sběrný dvůr odpověděl šéfredaktor Tomáš Kňourek poněkud neurčitě:

Dobrý den, o obsahu měsíčníku Osmička rozhoduje šéfredaktor. O dalším vývoji týkajícího se sběrného dvora v Bešťákově ulici budeme informovat v některém z dalších čísel.

Na to reagoval předseda sdružení Antonín Sysel následujícím dopisem:

Dobrý den, pane šéfredaktore.  Není pochyb o tom, že o obsahu Osmičky rozhoduje šéfredaktor, tedy Vy.  Právě proto jsem se na Vás obrátil s žádostí o poskytnutí prostoru pro naše vyjádření.  Z Vaší odpovědi bohužel není jasné, zda hodláte v některém z příštích čísel, až bude Osmička problematice sběrného dvora zase věnovat pozornost, dát prostor i nám. Pokud by se tak nestalo, nebyli by občané Prahy 8 bohužel informováni úplně a objektivně. Za této situace jsme v podstatě nuceni obrátit se na jiná média, kde budeme moci vyjádřit naše stanovisko, které je diametrálně odlišné od toho, jež prezentuje Osmička.

Občané sídliště Střížkov 8 s rozšířením areálu společnosti IPODEC a se zřízením sběrného dvora přímo v sousedství obytných domů NESOUHLASÍ a občanské sdružení Střížkov 8 - Náš domov podniká kroky směřující k tomu, aby tento záměr ohrožující životní prostředí 2000 obyvatel sídliště NEBYL REALIZOVÁN.  Naopak, naší snahou je najít cestu k tomu, aby společnost IPODEC mohla přesídlit do jiné lokality, kde nebude svou činností obtěžovat občany a kde by měla výhodnější podmínky pro svou jinak nepochybně záslužnou činnost.