Listopadové číslo časopisu Osmička informuje o tom, že osmá městská část v současné době intenzivně pracuje na přesunu s...

Pokud jsme se domnívali, že snahám o zřízení sběrného dvora odpadu pod okny obyvatel našeho sídliště jsme se již před le...

V pondělí 2. října 2017 se tři zástupci našeho spolku sešli se starostou Romanem Primusem. Hlavním bodem jednání bylo za...

Na výroční členské schůzi 28. června 2017 byla schválena výroční zpráva Spolku Střížkov 8 - Náš domov za rok 2016. Konst...

Zapojte se do sběru podnětů pro lepší život v Praze 8! - vyzývají občany představitelé městské části Praha 8 a zvou je n...

Čitelný detail zkreslujícího článku. Radniční Osmička: řešení se hledá. Starosta i ředitel IPODEC: je jediná vhodná lokalita
Čitelný detail zkreslujícího článku. Radniční Osmička: řešení se hledá. Starosta i ředitel IPODEC: je jediná vhodná lokalita
Čitelný detail zkreslujícího článku. Radniční Osmička: řešení...
Sběrný dvůr odpadu v sídlišti - letecké foto jediné zvažované lokality pro umístění sběrného dvora pro celou Prahu 8
Sběrný dvůr odpadu v sídlišti - letecké foto jediné zvažované lokality pro umístění sběrného dvora pro celou Prahu 8
Sběrný dvůr odpadu v sídlišti - letecké foto jediné zvažované...
IPODEC - příspěvek k životnímu prostředí
IPODEC - příspěvek k životnímu prostředí
IPODEC - příspěvek k životnímu prostředí
IPODEC 5.5.2011
IPODEC 5.5.2011
IPODEC 5.5.2011
Vizualizace plánovaného rozšíření areálu IPODEC
Vizualizace plánovaného rozšíření areálu IPODEC
Vizualizace plánovaného rozšíření areálu IPODEC
Plánované rozšíření areálu IPODEC z jiného pohledu
Plánované rozšíření areálu IPODEC z jiného pohledu
Plánované rozšíření areálu IPODEC z jiného pohledu

Navrhněte alternativní pozemek pro IPODEC

04.10.2011

V těchto dnech distribuujeme do všech obytných objektů na sídlišti Střížkov 8 leták se zprávou č. 6 našeho občanského sdružení. Informujeme v něm o posledních aktivitách sdružení a vyzýváme k hledání alternativních pozemků, kam by bylo možné přemístit IPODEC a vybudovat sběrný dvůr odpadu. Několik námětů jsme již řediteli společnosti IPODEC - Čisté město ing. Karlu Vančurovi předali, ale ani jeden nebyl z různých důvodů akceptován. I když hledání vhodného pozemku by mělo být starostí IPODECu a Městské části Praha 8, která je jeho spoluvlastníkem, když se nenajde vhodné alternativní umístění, bude to mít nepříznivé důsledky pro nás, obyvatele sídliště. Proto zvyšme šanci na odstěhování IPODECu tím, že přijdeme s vlastními návrhy.

Ideální pozemek pro IPODEC - Čisté město by měl:
- mít výměru nejméně 20 tis. m2, být na Praze 8, dobře dopravně dostupný (u frektventované silnice),
- být v dosahu inženýrských sítí (elektřina, odpad),
- umožňovat dle územního plánu nakládání s odapdy.

Na adrese Turn on javascript to see email address přivítáme i návrhy pozemků, které nejsou plně v souladu s výše uvedeným. Například pozemky vyžadující překlasifikaci ze strany Městské části Praha 8 a Magistrátu hl. m. Prahy, pozemky v sousedství Prahy 8 nebo o něco málo menší pozemky, případně pozemky vhodné jen pro sběrný dvůr nebo jen pro technické zázemí IPODECu.