Listopadové číslo časopisu Osmička informuje o tom, že osmá městská část v současné době intenzivně pracuje na přesunu s...

Pokud jsme se domnívali, že snahám o zřízení sběrného dvora odpadu pod okny obyvatel našeho sídliště jsme se již před le...

V pondělí 2. října 2017 se tři zástupci našeho spolku sešli se starostou Romanem Primusem. Hlavním bodem jednání bylo za...

Na výroční členské schůzi 28. června 2017 byla schválena výroční zpráva Spolku Střížkov 8 - Náš domov za rok 2016. Konst...

Zapojte se do sběru podnětů pro lepší život v Praze 8! - vyzývají občany představitelé městské části Praha 8 a zvou je n...

Čitelný detail zkreslujícího článku. Radniční Osmička: řešení se hledá. Starosta i ředitel IPODEC: je jediná vhodná lokalita
Čitelný detail zkreslujícího článku. Radniční Osmička: řešení se hledá. Starosta i ředitel IPODEC: je jediná vhodná lokalita
Čitelný detail zkreslujícího článku. Radniční Osmička: řešení...
Sběrný dvůr odpadu v sídlišti - letecké foto jediné zvažované lokality pro umístění sběrného dvora pro celou Prahu 8
Sběrný dvůr odpadu v sídlišti - letecké foto jediné zvažované lokality pro umístění sběrného dvora pro celou Prahu 8
Sběrný dvůr odpadu v sídlišti - letecké foto jediné zvažované...
IPODEC - příspěvek k životnímu prostředí
IPODEC - příspěvek k životnímu prostředí
IPODEC - příspěvek k životnímu prostředí
IPODEC 5.5.2011
IPODEC 5.5.2011
IPODEC 5.5.2011
Vizualizace plánovaného rozšíření areálu IPODEC
Vizualizace plánovaného rozšíření areálu IPODEC
Vizualizace plánovaného rozšíření areálu IPODEC
Plánované rozšíření areálu IPODEC z jiného pohledu
Plánované rozšíření areálu IPODEC z jiného pohledu
Plánované rozšíření areálu IPODEC z jiného pohledu

Letáky o sdružení do všech poštovních schránek

15.01.2011

U příležitosti prvního výročí občanského sdružení Střížkov 8 – Náš domov jsme oslovili všechny obyvatele zdejšího sídliště. Leták, který jsme vytiskli s podporou několika dobrovolníků a částečně i grantu od Nadace VIA, jsme doručili do všech poštovních schránek ve všech domech na sídlišti.

Sdružení v letáku bilancuje rok své činnosti. Uvádí své úspěšné kroky, kterých není málo, ani nezastírá, že některé zamýšlené aktivity se dosud nezdařily. Za nesporný úspěch lze označit fakt, že v areálu firmy IPODEC dosud nezačaly avízované přípravné kroky k jeho rozšíření a eventuálnímu zřízení zamýšleného sběrného dvora v těsné blízkosti obytných domů.

V únoru by měl architekt předložit vedení společnosti IPODEC první návrh možného rozšíření areálu. Podle příslibu ředitele společnosti IPODEC budou na tuto schůzku přizváni a o vyjádření požádáni i zástupci občanů zdejšího sídliště.

Občanské sdružení však i nadále zastává názor, že nejpřijatelnějším řešením, na kterém hodlá dál aktivně spolupracovat, je nalezení vhodnějších pozemků a přestěhování společnosti IPODEC mimo sídliště Střížkov 8.