Na výroční členské schůzi 28. června 2017 byla schválena výroční zpráva Spolku Střížkov 8 - Náš domov za rok 2016. Konst...

Zapojte se do sběru podnětů pro lepší život v Praze 8! - vyzývají občany představitelé městské části Praha 8 a zvou je n...

Odbor stavebního řádu MHMP zrušil 20.7.2015 rozhodnutí Úřadu městské části Praha 8 o dodatečném povolení stavby Provozov...

V anketě Zapojte se do hlasování o revitalizacích parků!, kterou zorganizovala radnice Prahy 8, získala z devíti lokalit...

V souvislosti s novým občanským zákoníkem a zánikem občanských sdružení jsme na členské schůzi 9. června 2015 změnili ná...

Čitelný detail zkreslujícího článku. Radniční Osmička: řešení se hledá. Starosta i ředitel IPODEC: je jediná vhodná lokalita
Čitelný detail zkreslujícího článku. Radniční Osmička: řešení se hledá. Starosta i ředitel IPODEC: je jediná vhodná lokalita
Čitelný detail zkreslujícího článku. Radniční Osmička: řešení...
Sběrný dvůr odpadu v sídlišti - letecké foto jediné zvažované lokality pro umístění sběrného dvora pro celou Prahu 8
Sběrný dvůr odpadu v sídlišti - letecké foto jediné zvažované lokality pro umístění sběrného dvora pro celou Prahu 8
Sběrný dvůr odpadu v sídlišti - letecké foto jediné zvažované...
IPODEC - příspěvek k životnímu prostředí
IPODEC - příspěvek k životnímu prostředí
IPODEC - příspěvek k životnímu prostředí
IPODEC 5.5.2011
IPODEC 5.5.2011
IPODEC 5.5.2011
Vizualizace plánovaného rozšíření areálu IPODEC
Vizualizace plánovaného rozšíření areálu IPODEC
Vizualizace plánovaného rozšíření areálu IPODEC
Plánované rozšíření areálu IPODEC z jiného pohledu
Plánované rozšíření areálu IPODEC z jiného pohledu
Plánované rozšíření areálu IPODEC z jiného pohledu

Letáky o sdružení do všech poštovních schránek

15.01.2011

U příležitosti prvního výročí občanského sdružení Střížkov 8 – Náš domov jsme oslovili všechny obyvatele zdejšího sídliště. Leták, který jsme vytiskli s podporou několika dobrovolníků a částečně i grantu od Nadace VIA, jsme doručili do všech poštovních schránek ve všech domech na sídlišti.

Sdružení v letáku bilancuje rok své činnosti. Uvádí své úspěšné kroky, kterých není málo, ani nezastírá, že některé zamýšlené aktivity se dosud nezdařily. Za nesporný úspěch lze označit fakt, že v areálu firmy IPODEC dosud nezačaly avízované přípravné kroky k jeho rozšíření a eventuálnímu zřízení zamýšleného sběrného dvora v těsné blízkosti obytných domů.

V únoru by měl architekt předložit vedení společnosti IPODEC první návrh možného rozšíření areálu. Podle příslibu ředitele společnosti IPODEC budou na tuto schůzku přizváni a o vyjádření požádáni i zástupci občanů zdejšího sídliště.

Občanské sdružení však i nadále zastává názor, že nejpřijatelnějším řešením, na kterém hodlá dál aktivně spolupracovat, je nalezení vhodnějších pozemků a přestěhování společnosti IPODEC mimo sídliště Střížkov 8.