Seznam akcí

Přehled akcí sdružení

Seznam akcí

Vystoupení na veř. zasedání zastupitelstva Mč 8

19.06.2013,

Návrh na přesun areálu IPODEC

20.03.2013,

Záměr MYNOSU na výstavbu čerpací stanice pohonných hmot

07.01.2013,

řešení hluku z pizzerie

10.12.2012,

konzultace na Arnice

11.11.2012,

Beseda s občany a zastupiteli

30.10.2012,

Anketa pro obyvatele Střížkova

10.10.2012,

Reakce na měření hluku IPODECem

16.09.2012,

podnikání firmy Gardavský

22.06.2012,

Prohlídka pozemků 527/97 a 527/1 osobou autorizovanou k biologickým průzkumům

21.06.2012,

provedla Mgr. Kůrková v doprovodu J.Wintera

Účast na veřejném zasedání zastupitestva Mč8

20.06.2012,

Účast na akci sdružení 8jinak

06.06.2012,

k městskému okruhu Libní - za OS J.Mazánek, J.Matula

Jednání na Komisi životního prostředí při radě Mč8

05.06.2012,

za OS J.Mazánek, J.Haluzová, P.Bílý

Účast na informační schůzce na Útvaru rozvoje HMP

29.05.2012,

k změnám a tvorbě územního plánu - za OS A.Sysel

Podány námitky ke kácení dřevin

24.05.2012,

na pozemku 527/97 (dosud neschválený záměr parkoviště IPODEC)

Připravené podklady pro grant nadace VIA byly nadací odsouhlaseny

21.05.2012,

Proveden celodenní monitoring výjezdů/vjezdů z/do areálu IPODEC

25.04.2012,

účastnili se J.Winter, A.Pivoda, L.Karasová, P.Bílý

Konzultace s fy Greif - akustika

16.04.2012,

za OS P.Bílý, J.Winter

Podány dopisy na MŽP, Mč8 (stížnost na nečinnost), kontrolní odbor HMP

04.04.2012,

Schůzka se zastoupením fy ODIN

29.03.2012,

s p. Puchingerem jednal A.Sysel

Členská schůze OS Střížkov8 - Náš domov

28.03.2012,

schválena výroční zpráva

Připraveny a podány připomínky OS k záměru rozšížení IPODECu

21.03.2012,

EIA

Distribuován informativní leták

12.03.2012,

obyvatelům Střížkova do všech vchodů

Účast na veřejném zasedání zastupitestva Mč8

22.02.2012,

s vystoupením J.Mazánka za OS

Dopis všem zastupitelům Mč8 před zasedáním zastupitelstva

10.02.2012,

Žádost o prověření podnikání firmy Gardavský zaslána na ČIŽP

25.11.2011,

Jde o nepovolenou provozovnu na pozemku se statutem 'městská a krajinná zeleň' v blízkosti našeho sídliště

Účast na veřejném zasedání zastupitestva Mč8

22.06.2011,

s vystoupením J.Mazánek, P.Bílý za OS

Konzultace v ekoporadně Koniklec

14.06.2011,

s MUDr. Jebavým, za OS J.Winter, P.Bílý

Schůzka v Ateliéru pro životní prostředí

10.06.2011,

s JUDr. Kužvartem, za OS A.Sysel, P.Bílý

Odeslány dopisy se shrnutím situace, vysvětlením našich požadavků a návrhů

09.05.2011,

Schůzka se zastupiteli radním místostarostou p.Šustrem (TOP09) a p.Vilgusem (SZ)

03.05.2011,

Dokončeno znění petice

30.04.2011,

Schůzka se zastupiteli p.Zátopkem a p.Vilgusem

28.04.2011,

Jednání o pozemcích

15.04.2011,

Dopisy vedoucím poslaneckých klubů zastupitelů Mč Prahy 8

11.04.2011,

Stanovisko sdružení ke studii projektu rozšíření IPODECu

31.03.2011,

Schůzka členů sdružení

30.03.2011,

Jednání s řediteli Lesů

22.03.2011,

Konzultace v Ekoporadně Koniklec

15.03.2011,

Schůzka členů OS

04.03.2011,

Účast na prezentaci projektu rozšíření IPODECu

28.02.2011, IPODEC

Schůzka s radním ing. Janků (ODS)

03.02.2011,

Konzultace v ekoporadně Koniklec

25.01.2011,

Písemné oslovení všech občanů našeho sídliště

15.01.2011,

Druhá schůzka s TOP09

20.12.2010,

První povolební schůzka s TOP09

29.11.2010,

čtvrtá schůzka s ředitelem Ipodecu

28.07.2010,

třetí schůzka s ředitelem Ipodecu

20.05.2010, Ipodec - Bešťákova

zasedání zastupitelstva MČ Praha 8

05.05.2010,

schůzka s JUDr. Kužvartem

16.04.2010, Podolí

Druhá schůzka s ředitelem Ipodecu

15.04.2010, Ipodec

Schůzka se starostou MČ Praha 8, Josefem Noskem

17.03.2010, Praha, Libeňský zámeček

Schůzka s ředitelem IPODEC, ing. Vančurou

16.03.2010, Praha, Střížkov

pořad České televize Černé ovce

16.03.2010,

Zvolen výbor občanského sdružení Střížkov 8 – Náš domov na ustavující členské schůzi

22.02.2010, Praha, Střížkov

Vystoupení na veřejném zasedání zastupitelstva MČ Prahy 8

10.02.2010, Praha

Starosta Josef Nosek odmítá podpořit Střížkov, protože jeho zatížení odpadem iniciovala sama MČ Praha 8

09.02.2010, Praha

Natočeny podklady pro pořad České televize Černé ovce

08.02.2010, Praha

Potvrzena registrace občanského sdružení Střížkov 8 – Náš domov

02.02.2010,

Spuštěny provizorní webové stránky občanského sdružení Střížkov 8 - Náš domov

31.01.2010, Praha, Střížkov

Návrh na registraci občanského sdružení pro Ministerstvo vnitra ČR

27.01.2010, Praha

Schůzka se zastupitelem Městské části Praha 8 Petrem Vilgusem

19.01.2010, Praha, Střížkov

Dopis starostovi MČ Praha 8 Josefu Noskovi s žádostí o podporu ve snaze omezit negativní dopady činnosti IPODEC

18.01.2010, Praha

Domluva na společném postupu Česákova, Bešťákova, Roudnická k zabránění zhoršování životního prostředí ze strany IPODEC

14.01.2010, Praha, Střížkov

Na Magistrát hl. m. Prahy předána připomínka ke konceptu územního plánu s podpisy 357 občanů

08.12.2009, Praha