Na výroční členské schůzi 28. června 2017 byla schválena výroční zpráva Spolku Střížkov 8 - Náš domov za rok 2016. Konst...

Zapojte se do sběru podnětů pro lepší život v Praze 8! - vyzývají občany představitelé městské části Praha 8 a zvou je n...

Odbor stavebního řádu MHMP zrušil 20.7.2015 rozhodnutí Úřadu městské části Praha 8 o dodatečném povolení stavby Provozov...

V anketě Zapojte se do hlasování o revitalizacích parků!, kterou zorganizovala radnice Prahy 8, získala z devíti lokalit...

V souvislosti s novým občanským zákoníkem a zánikem občanských sdružení jsme na členské schůzi 9. června 2015 změnili ná...

Čitelný detail zkreslujícího článku. Radniční Osmička: řešení se hledá. Starosta i ředitel IPODEC: je jediná vhodná lokalita
Čitelný detail zkreslujícího článku. Radniční Osmička: řešení se hledá. Starosta i ředitel IPODEC: je jediná vhodná lokalita
Čitelný detail zkreslujícího článku. Radniční Osmička: řešení...
Sběrný dvůr odpadu v sídlišti - letecké foto jediné zvažované lokality pro umístění sběrného dvora pro celou Prahu 8
Sběrný dvůr odpadu v sídlišti - letecké foto jediné zvažované lokality pro umístění sběrného dvora pro celou Prahu 8
Sběrný dvůr odpadu v sídlišti - letecké foto jediné zvažované...
IPODEC - příspěvek k životnímu prostředí
IPODEC - příspěvek k životnímu prostředí
IPODEC - příspěvek k životnímu prostředí
IPODEC 5.5.2011
IPODEC 5.5.2011
IPODEC 5.5.2011
Vizualizace plánovaného rozšíření areálu IPODEC
Vizualizace plánovaného rozšíření areálu IPODEC
Vizualizace plánovaného rozšíření areálu IPODEC
Plánované rozšíření areálu IPODEC z jiného pohledu
Plánované rozšíření areálu IPODEC z jiného pohledu
Plánované rozšíření areálu IPODEC z jiného pohledu

Kácení dřevin povoleno, ale pouze až v případě vydání stavebního povolení

22.08.2013

Odvolání našeho občanského sdružení k Magistrátu hl. m. Prahy proti rozhodnutí odboru životního prostředí Úřadu městské části Praha 8 o kácení dřevin na pozemku, kde chce IPODEC rozšířit svůj areál, nebylo marné. Magistrát napadené rozhodnutí zrušil a vrátil věc k novému projednání. Jeho výsledek lze stručně shrnout tak, že kácení zeleně se povoluje až po nabytí právní moci stavebního povolení na akci rozšíření areálu IPODEC - Čisté město a je uložena náhradní výsadba s následnou péčí po dobu 5 let. Přičemž projekt počítá s výsadbou podstatně většího množství stromů a keřů, než vyplývalo z původního záměru.

S rozhodnutím odboru životního prostředí ÚMČ Praha 8 se můžete seznámit v rubrice Dokumenty.