Listopadové číslo časopisu Osmička informuje o tom, že osmá městská část v současné době intenzivně pracuje na přesunu s...

Pokud jsme se domnívali, že snahám o zřízení sběrného dvora odpadu pod okny obyvatel našeho sídliště jsme se již před le...

V pondělí 2. října 2017 se tři zástupci našeho spolku sešli se starostou Romanem Primusem. Hlavním bodem jednání bylo za...

Na výroční členské schůzi 28. června 2017 byla schválena výroční zpráva Spolku Střížkov 8 - Náš domov za rok 2016. Konst...

Zapojte se do sběru podnětů pro lepší život v Praze 8! - vyzývají občany představitelé městské části Praha 8 a zvou je n...

Čitelný detail zkreslujícího článku. Radniční Osmička: řešení se hledá. Starosta i ředitel IPODEC: je jediná vhodná lokalita
Čitelný detail zkreslujícího článku. Radniční Osmička: řešení se hledá. Starosta i ředitel IPODEC: je jediná vhodná lokalita
Čitelný detail zkreslujícího článku. Radniční Osmička: řešení...
Sběrný dvůr odpadu v sídlišti - letecké foto jediné zvažované lokality pro umístění sběrného dvora pro celou Prahu 8
Sběrný dvůr odpadu v sídlišti - letecké foto jediné zvažované lokality pro umístění sběrného dvora pro celou Prahu 8
Sběrný dvůr odpadu v sídlišti - letecké foto jediné zvažované...
IPODEC - příspěvek k životnímu prostředí
IPODEC - příspěvek k životnímu prostředí
IPODEC - příspěvek k životnímu prostředí
IPODEC 5.5.2011
IPODEC 5.5.2011
IPODEC 5.5.2011
Vizualizace plánovaného rozšíření areálu IPODEC
Vizualizace plánovaného rozšíření areálu IPODEC
Vizualizace plánovaného rozšíření areálu IPODEC
Plánované rozšíření areálu IPODEC z jiného pohledu
Plánované rozšíření areálu IPODEC z jiného pohledu
Plánované rozšíření areálu IPODEC z jiného pohledu

Kácení dřevin povoleno, ale pouze až v případě vydání stavebního povolení

22.08.2013

Odvolání našeho občanského sdružení k Magistrátu hl. m. Prahy proti rozhodnutí odboru životního prostředí Úřadu městské části Praha 8 o kácení dřevin na pozemku, kde chce IPODEC rozšířit svůj areál, nebylo marné. Magistrát napadené rozhodnutí zrušil a vrátil věc k novému projednání. Jeho výsledek lze stručně shrnout tak, že kácení zeleně se povoluje až po nabytí právní moci stavebního povolení na akci rozšíření areálu IPODEC - Čisté město a je uložena náhradní výsadba s následnou péčí po dobu 5 let. Přičemž projekt počítá s výsadbou podstatně většího množství stromů a keřů, než vyplývalo z původního záměru.

S rozhodnutím odboru životního prostředí ÚMČ Praha 8 se můžete seznámit v rubrice Dokumenty.