Listopadové číslo časopisu Osmička informuje o tom, že osmá městská část v současné době intenzivně pracuje na přesunu s...

Pokud jsme se domnívali, že snahám o zřízení sběrného dvora odpadu pod okny obyvatel našeho sídliště jsme se již před le...

V pondělí 2. října 2017 se tři zástupci našeho spolku sešli se starostou Romanem Primusem. Hlavním bodem jednání bylo za...

Na výroční členské schůzi 28. června 2017 byla schválena výroční zpráva Spolku Střížkov 8 - Náš domov za rok 2016. Konst...

Zapojte se do sběru podnětů pro lepší život v Praze 8! - vyzývají občany představitelé městské části Praha 8 a zvou je n...

Čitelný detail zkreslujícího článku. Radniční Osmička: řešení se hledá. Starosta i ředitel IPODEC: je jediná vhodná lokalita
Čitelný detail zkreslujícího článku. Radniční Osmička: řešení se hledá. Starosta i ředitel IPODEC: je jediná vhodná lokalita
Čitelný detail zkreslujícího článku. Radniční Osmička: řešení...
Sběrný dvůr odpadu v sídlišti - letecké foto jediné zvažované lokality pro umístění sběrného dvora pro celou Prahu 8
Sběrný dvůr odpadu v sídlišti - letecké foto jediné zvažované lokality pro umístění sběrného dvora pro celou Prahu 8
Sběrný dvůr odpadu v sídlišti - letecké foto jediné zvažované...
IPODEC - příspěvek k životnímu prostředí
IPODEC - příspěvek k životnímu prostředí
IPODEC - příspěvek k životnímu prostředí
IPODEC 5.5.2011
IPODEC 5.5.2011
IPODEC 5.5.2011
Vizualizace plánovaného rozšíření areálu IPODEC
Vizualizace plánovaného rozšíření areálu IPODEC
Vizualizace plánovaného rozšíření areálu IPODEC
Plánované rozšíření areálu IPODEC z jiného pohledu
Plánované rozšíření areálu IPODEC z jiného pohledu
Plánované rozšíření areálu IPODEC z jiného pohledu

Josef Nosek ve dvojí funkci

20.11.2010

Dosavadní starosta Městské části Praha 8 Josef Nosek zůstává starostou i po volbách.  Možná ještě závažnější pro nás je skutečnost, že se stal také radním hlavního města Prahy zodpovědným za územní plánování.

Předseda našeho občanského sdružení Antonín Sysel nicméně Josefu Noskovi, který dosud patřil k nejaktivnějším zastáncům rozšíření firmy IPODEC a zřízení sběrného dvora v těsném sousedství našich domů,  poblahopřál ke zvolení do obou funkcí a připomněl mu jeho slib, že po volbách předloží nově vznikajícím orgánům Městské části Praha 8 naši žádost o vytvoření komise k problematice společnosti IPODEC a sběrného dvora.

Stojí za připomenutí, že před volbami se Josef Nosek distancoval od starého vedení ODS na pražské radnici a radním se stal coby nová tvář ODS. Rádi bychom věřili, že i na naše oprávněné požadavky začne reagovat nově, jinak než dosud.