Na výroční členské schůzi 28. června 2017 byla schválena výroční zpráva Spolku Střížkov 8 - Náš domov za rok 2016. Konst...

Zapojte se do sběru podnětů pro lepší život v Praze 8! - vyzývají občany představitelé městské části Praha 8 a zvou je n...

Odbor stavebního řádu MHMP zrušil 20.7.2015 rozhodnutí Úřadu městské části Praha 8 o dodatečném povolení stavby Provozov...

V anketě Zapojte se do hlasování o revitalizacích parků!, kterou zorganizovala radnice Prahy 8, získala z devíti lokalit...

V souvislosti s novým občanským zákoníkem a zánikem občanských sdružení jsme na členské schůzi 9. června 2015 změnili ná...

Čitelný detail zkreslujícího článku. Radniční Osmička: řešení se hledá. Starosta i ředitel IPODEC: je jediná vhodná lokalita
Čitelný detail zkreslujícího článku. Radniční Osmička: řešení se hledá. Starosta i ředitel IPODEC: je jediná vhodná lokalita
Čitelný detail zkreslujícího článku. Radniční Osmička: řešení...
Sběrný dvůr odpadu v sídlišti - letecké foto jediné zvažované lokality pro umístění sběrného dvora pro celou Prahu 8
Sběrný dvůr odpadu v sídlišti - letecké foto jediné zvažované lokality pro umístění sběrného dvora pro celou Prahu 8
Sběrný dvůr odpadu v sídlišti - letecké foto jediné zvažované...
IPODEC - příspěvek k životnímu prostředí
IPODEC - příspěvek k životnímu prostředí
IPODEC - příspěvek k životnímu prostředí
IPODEC 5.5.2011
IPODEC 5.5.2011
IPODEC 5.5.2011
Vizualizace plánovaného rozšíření areálu IPODEC
Vizualizace plánovaného rozšíření areálu IPODEC
Vizualizace plánovaného rozšíření areálu IPODEC
Plánované rozšíření areálu IPODEC z jiného pohledu
Plánované rozšíření areálu IPODEC z jiného pohledu
Plánované rozšíření areálu IPODEC z jiného pohledu

IPODEC žádá o povolení ke kácení dřevin

17.04.2012

Aniž by vyčkala na výsledek zjišťovacího řízení EIA, požádala společnost IPODEC - Čisté město Městskou část Praha 8 o povolení ke kácení dřevin v souvislosti s plánovaným rozšířením areálu IPODEC. Naše občanské sdružení vstoupilo do správního řízení a připravuje námitky, které má doručit odboru životního prostředí Městské části Praha 8 nejpozději do 25. dubna.

Jako účastníci řízení jsme se mohli seznámit s příslušnými dokumenty a mezi nimi jsme objevili smlouvu o nájmu pozemku ze dne 1. února 2010, podle které Městská část Praha 8 pronajímá pozemek parc. č. 597/97 v k.ú. Střížkov společnosti IPODEC - Čisté město k účelu provedení nezbytných terénních úprav pozemku (odstranění náletových křovin, zpevnění plochy, její oplocení, výsadba zeleně), vybudování sociálního a provozního zázemí pro část zaměstnanců, výstavba a provozování zařízení na třídění odpadu (např. sběrný dvůr) a rozšíření parkovacích ploch.

Přitom na náš dotaz, zda se připravuje nějaký projekt na využití tohoto pozemku, odpověděl 9. ledna 2012, že Městská část Praha 8 zde žádný projekt nepřipravuje.