Zákony - vyhlášky - usnesení

Legislativa relevantní našemu problému

Dokumenty

Stavební řízení a autorizovaný inspektor
1.4.2011 informace od ekoporadny Koniklec

Formální náležitosti fungování občanského sdružení
24.3. informace od ing. Šináglové

sdružení ve stavebních řízeních
Účast sdružení ve stavebních řízeních stavební zákon č. 183/2006 Sb Krajinný ráz zákon č, 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny

nezákonnost nadlimitní zátěže životního prostředí
zákon o životním prostředí č. 17/1992 Sb.

podmínky účastenství OS ve správních řízeních
Zákon dovoluje občanským sdružením environmentálního zaměření při splnění příslušných podmínek účastenství ve správních řízeních, v nichž mohou být dotčeny zájmy ochrany přírody a krajiny. v nichž mohou být dotčeny zájmy ochrany přírody a krajiny. § 70 zákona č. 114/1992

vyhlášky a zákony o životním prostředí - ODPADY
přehled a odkazy

Podněty - stížnosti - petice
Postup před zahájením řízení 500/2004 Sb., správního řádu 85/1990 Sb. o právu petičním

právo petiční
právo petiční - zákon č. 85/1990 Separát vydaný v rámci projektu právní podpory občanských sdružení finančně podpořeného nadací Open Society Fund, Praha a Ministerstvem životního prostředí