Listopadové číslo časopisu Osmička informuje o tom, že osmá městská část v současné době intenzivně pracuje na přesunu s...

Pokud jsme se domnívali, že snahám o zřízení sběrného dvora odpadu pod okny obyvatel našeho sídliště jsme se již před le...

V pondělí 2. října 2017 se tři zástupci našeho spolku sešli se starostou Romanem Primusem. Hlavním bodem jednání bylo za...

Na výroční členské schůzi 28. června 2017 byla schválena výroční zpráva Spolku Střížkov 8 - Náš domov za rok 2016. Konst...

Zapojte se do sběru podnětů pro lepší život v Praze 8! - vyzývají občany představitelé městské části Praha 8 a zvou je n...

Čitelný detail zkreslujícího článku. Radniční Osmička: řešení se hledá. Starosta i ředitel IPODEC: je jediná vhodná lokalita
Čitelný detail zkreslujícího článku. Radniční Osmička: řešení se hledá. Starosta i ředitel IPODEC: je jediná vhodná lokalita
Čitelný detail zkreslujícího článku. Radniční Osmička: řešení...
Sběrný dvůr odpadu v sídlišti - letecké foto jediné zvažované lokality pro umístění sběrného dvora pro celou Prahu 8
Sběrný dvůr odpadu v sídlišti - letecké foto jediné zvažované lokality pro umístění sběrného dvora pro celou Prahu 8
Sběrný dvůr odpadu v sídlišti - letecké foto jediné zvažované...
IPODEC - příspěvek k životnímu prostředí
IPODEC - příspěvek k životnímu prostředí
IPODEC - příspěvek k životnímu prostředí
IPODEC 5.5.2011
IPODEC 5.5.2011
IPODEC 5.5.2011
Vizualizace plánovaného rozšíření areálu IPODEC
Vizualizace plánovaného rozšíření areálu IPODEC
Vizualizace plánovaného rozšíření areálu IPODEC
Plánované rozšíření areálu IPODEC z jiného pohledu
Plánované rozšíření areálu IPODEC z jiného pohledu
Plánované rozšíření areálu IPODEC z jiného pohledu

čtvrtá schůzka s ředitelem Ipodecu

28.07.2010

Dne 28. 7. 2010 se uskutečnila plánovaná schůzka s ředitelem Ipodecu panem Vančurou. Schůzky se zúčastnil předseda sdružení pan Sysel a zastupitel v Praze 8 za Stranu zelených pan Vilgus.

Pan Vančura nás informoval o snaze prodloužit působení sběrného dvora ve Voctářově ulici v Libni. Vzhledem k tomu, že jeho zřizovatelem je Magistrát, je jednání v kompetenci úředníků Magistrátu. Tamní stavební odbor se v srpnu zeptá stavebního odboru úřadu v Praze 8, jestli je na pozemku hlášená nějaká výstavba. Pokud nebude, bývá zvykem, že provoz prodlouží o další rok. Pan Vančura se o výsledku dozví neformálně v září, na papíře to bude mít na přelomu října a listopadu.

Pan Vančura připustil, že sběrný dvůr v Bešťákově ulici není ani z jeho pohledu ideální řešení a vidí řešení v umístění SD mimo areál Ipodecu. Znovu nás ujistil, že než bude zadána žádost o vypracování projektu na rozšíření parkoviště pro auta Ipodecu, budeme k tomu přizváni. Nemělo by se to stát ale dříve, než se sejdeme na další schůzce, kterou jsme domluvili na 22. září.

Pan ředitel měl zájem jak o informace našem jednání s Eliášovými, tak o dalších pozemcích mimo areál Ipodecu, které jsme našli v Praze 8. Pan Vančura se dozvěděl, že pan Eliáš delší dobu nereaguje na moje emaily a prohlásil, že se ho pokusí kontaktovat sám. V případě silnice okolo trafostanice přes magistrátní pozemek vyjádřil pochybnost, že by město dovolilo takto znehodnotit tuto parcelu. V té souvislosti jsme se dozvěděli, že právě běží stavební řízení na přestavbu trafostanice, která je v majetku PRE. Měla by být zbořena původní stavba a nahrazena novou budovou podobných rozměrů.

Dále jsme hovořili o nalezených pozemcích u Bauhausu (nedaleko ulice K Ládví). Vzhledem k současnému zatřídění v územním plánu se panu Vančurovi jeví pro umístění SD jako velmi zajímavý pozemek bývalého autobazaru za Bauhausem. Zároveň je pan ředitel připraven jednat nejen o koupi pozemku, ale i o pronájmu, což zvyšuje šanci na dohodu s majiteli
pozemků.

Hlukovou studii zadal Ipodec u odborné firmy. Měli za úkol měřit provoz od ranního výjezdu v 6 hodin. Výsledky firma ještě nepředala. Jakmile je pan ředitel obdrží, seznámí nás s nimi.

Hledání dalších pozemků pro Ipodec pan ředitel přivítal a za návrhy poděkoval. Nevyloučil ani možnost výjezdu přes pozemek pod rozvodnou, ale ten je v současné době zařazen jako zeleň městská a názory úředníků Magistrátu na jakoukoliv změnu jsou známé.

Zapsal Antonín Sysel