Listopadové číslo časopisu Osmička informuje o tom, že osmá městská část v současné době intenzivně pracuje na přesunu s...

Pokud jsme se domnívali, že snahám o zřízení sběrného dvora odpadu pod okny obyvatel našeho sídliště jsme se již před le...

V pondělí 2. října 2017 se tři zástupci našeho spolku sešli se starostou Romanem Primusem. Hlavním bodem jednání bylo za...

Na výroční členské schůzi 28. června 2017 byla schválena výroční zpráva Spolku Střížkov 8 - Náš domov za rok 2016. Konst...

Zapojte se do sběru podnětů pro lepší život v Praze 8! - vyzývají občany představitelé městské části Praha 8 a zvou je n...

Čitelný detail zkreslujícího článku. Radniční Osmička: řešení se hledá. Starosta i ředitel IPODEC: je jediná vhodná lokalita
Čitelný detail zkreslujícího článku. Radniční Osmička: řešení se hledá. Starosta i ředitel IPODEC: je jediná vhodná lokalita
Čitelný detail zkreslujícího článku. Radniční Osmička: řešení...
Sběrný dvůr odpadu v sídlišti - letecké foto jediné zvažované lokality pro umístění sběrného dvora pro celou Prahu 8
Sběrný dvůr odpadu v sídlišti - letecké foto jediné zvažované lokality pro umístění sběrného dvora pro celou Prahu 8
Sběrný dvůr odpadu v sídlišti - letecké foto jediné zvažované...
IPODEC - příspěvek k životnímu prostředí
IPODEC - příspěvek k životnímu prostředí
IPODEC - příspěvek k životnímu prostředí
IPODEC 5.5.2011
IPODEC 5.5.2011
IPODEC 5.5.2011
Vizualizace plánovaného rozšíření areálu IPODEC
Vizualizace plánovaného rozšíření areálu IPODEC
Vizualizace plánovaného rozšíření areálu IPODEC
Plánované rozšíření areálu IPODEC z jiného pohledu
Plánované rozšíření areálu IPODEC z jiného pohledu
Plánované rozšíření areálu IPODEC z jiného pohledu

Co nám hrozí

Aktivity firmy IPODEC - Čisté město zhoršují již řadu let životní prostředí obyvatel v bezprostředním okolí ve více ohledech. Pro obyvatele nejbližších domů je nejkritičtější hluková zátěž, neboť vozidla sloužící k odvozu komunálního odpadu před výjezdem v době nočního klidu mají i desítky minut puštěné motory a spolehlivě budí obyvatele sousedním domů ze spánku. Exhalace takto naprázdno běžících motorů rovněž znečišťují ovzduší. Dalším průvodním jevem provozu těchto vozidel na komunikaci je zvýšená prašnost. Zanedbatelný není ani světelný smog, protože za tmy vyjíždějící automobily dokonale prosvítí byty vzdálené pouhých 20 metrů.

Nyní hrozí, že k těmto nepříznivým vlivům přibudou ještě další - níže umístěná mapka ukazuje, kde hned na sousedním pozemku by měl vzniknout sběrný dvůr odpadu. Toto nebezpečí je snad díky našemu úsilí zažehnáno, ale stále není zcela vyloučeno.

Další etapou snad IPODECu o expanzi bylo rozšíření areálu a vybudování rozsáhlého parkoviště těžké nákladní techniky. Vizualizace tohoto záměru je na dalších obrázcích. není z nich však již patrné, že tento pozemek se nachází v bezprostřední blízkosti obytných domů, odděleuje je pouze silnice. Magistrát má ovšem zájem prodat tyto i další blízké pozemky developerovi pro obytnou výstavbu.

Každopádně se náš spole snaží o to, aby se od nás firma IPODEC odstěhovala do jiné, vhodnější lokality.