Listopadové číslo časopisu Osmička informuje o tom, že osmá městská část v současné době intenzivně pracuje na přesunu s...

Pokud jsme se domnívali, že snahám o zřízení sběrného dvora odpadu pod okny obyvatel našeho sídliště jsme se již před le...

V pondělí 2. října 2017 se tři zástupci našeho spolku sešli se starostou Romanem Primusem. Hlavním bodem jednání bylo za...

Na výroční členské schůzi 28. června 2017 byla schválena výroční zpráva Spolku Střížkov 8 - Náš domov za rok 2016. Konst...

Zapojte se do sběru podnětů pro lepší život v Praze 8! - vyzývají občany představitelé městské části Praha 8 a zvou je n...

Čitelný detail zkreslujícího článku. Radniční Osmička: řešení se hledá. Starosta i ředitel IPODEC: je jediná vhodná lokalita
Čitelný detail zkreslujícího článku. Radniční Osmička: řešení se hledá. Starosta i ředitel IPODEC: je jediná vhodná lokalita
Čitelný detail zkreslujícího článku. Radniční Osmička: řešení...
Sběrný dvůr odpadu v sídlišti - letecké foto jediné zvažované lokality pro umístění sběrného dvora pro celou Prahu 8
Sběrný dvůr odpadu v sídlišti - letecké foto jediné zvažované lokality pro umístění sběrného dvora pro celou Prahu 8
Sběrný dvůr odpadu v sídlišti - letecké foto jediné zvažované...
IPODEC - příspěvek k životnímu prostředí
IPODEC - příspěvek k životnímu prostředí
IPODEC - příspěvek k životnímu prostředí
IPODEC 5.5.2011
IPODEC 5.5.2011
IPODEC 5.5.2011
Vizualizace plánovaného rozšíření areálu IPODEC
Vizualizace plánovaného rozšíření areálu IPODEC
Vizualizace plánovaného rozšíření areálu IPODEC
Plánované rozšíření areálu IPODEC z jiného pohledu
Plánované rozšíření areálu IPODEC z jiného pohledu
Plánované rozšíření areálu IPODEC z jiného pohledu

Byl jsem ve Voctářově ulici...

29.10.2010

Svoji návštěvu sběrného dvora a co by nás čekalo po jeho přesunutí do našeho sídliště, jak plánují  vedení radnice Prahy 8 a firmy IPODEC - Čisté město,  popisuje Mgr. Aleš Pivoda, člen výboru našeho občanského sdružení.

Nechci zdržovat dlouhými litaniemi, a tak to vezmu zkrátka. Bylo zapotřebí zbavit se dvou doslouživších monitorů od PC, a tak jsem v pátek 29. října vyrazil do Voctářovy ulice. Dojel jsem tam po deváté hodině dopolední a během pěti minut, které jsem potřeboval na zajetí pod příslušnou rampu a vyložení monitorů na hromadu, jsem tam zaznamenal celkem pět vozidel, která tam přivezla nejrůznější odpad. To moje bylo šesté. Doslova mě to vyděsilo: Teoreticky to vychází v průměru na víc než jedno auto na minutu!

Možná jsem se trefil do nějaké mimořádné situace, možná ale ne. Každopádně, těch pět minut mě razantně utvrdilo v přesvědčení, že prostě nesmíme dopustit, aby tady, přímo v našem sídlišti, sběrný dvůr vznikl.

Vážení spoluobčané, sousedé! Ať si představitelé radnice Prahy 8 i firmy IPODEC tvrdí, co tvrdí, z našeho dosud ještě stále příjemného sídlišťátka by se skutečně stala zóna hluku, smogu, prachu, neúnosného provozu motorových vozidel a pohybu různých cizích lidí. A notabene zóna, kde by rapidně poklesla cena našich bytů, které jsme si od Městské části Praha 8 kupovali v naději, že jsme tu našli skutečný domov.

Nikdo z nás tehdy nemohl tušit, že se námi, občany Prahy 8, zvolená předchozí politická reprezentace městské části bez vědomí a souhlasu nás, voličů, rozhodne udělat z našeho domova smetiště.

Sběrnému dvoru, pokud by byl umístěn v budoucnu v podobné lokalitě, jako je ten ve Voctářově ulici (odlehlý kout daleko od zástavby a od obytných domů), říkám jednoznačně ano.

Sběrnému dvoru, pokud by měl být umístěn přímo v našem sídlišti, říkám nekompromisně ne a toto stanovisko budu jako člen výboru občanského sdružení Střížkov 8 – Náš domov hájit a prosazovat.

Takto bychom to měli jakožto občanské sdružení prezentovat i všem nově zvoleným zastupitelům, až opět dojde na jednání o umístění sběrného dvora.

 

PS: Už jste také, jako naše rodina, přispěli na konto našeho občanského sdružení, které hájí také Vaše zájmy? Pokud ano, díky Vám. A pokud ne – přečtěte si prosím znovu předchozí řádky a popřemýšlejte…

 

Aleš Pivoda