Listopadové číslo časopisu Osmička informuje o tom, že osmá městská část v současné době intenzivně pracuje na přesunu s...

Pokud jsme se domnívali, že snahám o zřízení sběrného dvora odpadu pod okny obyvatel našeho sídliště jsme se již před le...

V pondělí 2. října 2017 se tři zástupci našeho spolku sešli se starostou Romanem Primusem. Hlavním bodem jednání bylo za...

Na výroční členské schůzi 28. června 2017 byla schválena výroční zpráva Spolku Střížkov 8 - Náš domov za rok 2016. Konst...

Zapojte se do sběru podnětů pro lepší život v Praze 8! - vyzývají občany představitelé městské části Praha 8 a zvou je n...

Čitelný detail zkreslujícího článku. Radniční Osmička: řešení se hledá. Starosta i ředitel IPODEC: je jediná vhodná lokalita
Čitelný detail zkreslujícího článku. Radniční Osmička: řešení se hledá. Starosta i ředitel IPODEC: je jediná vhodná lokalita
Čitelný detail zkreslujícího článku. Radniční Osmička: řešení...
Sběrný dvůr odpadu v sídlišti - letecké foto jediné zvažované lokality pro umístění sběrného dvora pro celou Prahu 8
Sběrný dvůr odpadu v sídlišti - letecké foto jediné zvažované lokality pro umístění sběrného dvora pro celou Prahu 8
Sběrný dvůr odpadu v sídlišti - letecké foto jediné zvažované...
IPODEC - příspěvek k životnímu prostředí
IPODEC - příspěvek k životnímu prostředí
IPODEC - příspěvek k životnímu prostředí
IPODEC 5.5.2011
IPODEC 5.5.2011
IPODEC 5.5.2011
Vizualizace plánovaného rozšíření areálu IPODEC
Vizualizace plánovaného rozšíření areálu IPODEC
Vizualizace plánovaného rozšíření areálu IPODEC
Plánované rozšíření areálu IPODEC z jiného pohledu
Plánované rozšíření areálu IPODEC z jiného pohledu
Plánované rozšíření areálu IPODEC z jiného pohledu

Aktuality

Listopadové číslo časopisu Osmička informuje o tom, že osmá městská část v současné době intenzivně pracuje na přesunu společnosti Ipodec z jejího nynějšího sídla v Bešťákově ulici na konec ulice K Zahradnictví.

Pokud jsme se domnívali, že snahám o zřízení sběrného dvora odpadu pod okny obyvatel našeho sídliště jsme se již před lety definitivně ubránili, z nedávno zveřejněného návrhu Metropolitního plánu Prahy vyplývá, že by tomu tak nemuselo být. ...

V pondělí 2. října 2017 se tři zástupci našeho spolku sešli se starostou Romanem Primusem. Hlavním bodem jednání bylo zavedení či nezavedení zón placeného stání na našem sídlišti. Informovali jsme starostu o výsledcích našeho sledování obsa...

Na výroční členské schůzi 28. června 2017 byla schválena výroční zpráva Spolku Střížkov 8 - Náš domov za rok 2016. Konstatovala, že v minulém roce spolek pokračoval zejména v úsilí zabránit rozšíření areálu IPODEC - Čisté město, případně in...

Zapojte se do sběru podnětů pro lepší život v Praze 8! - vyzývají občany představitelé městské části Praha 8 a zvou je na setkání, která se uskuteční postupně na sedmi místech. Pro obyvatele našeho sídliště je nejbliže Kulturní dům Ládví, k...

Odbor stavebního řádu MHMP zrušil 20.7.2015 rozhodnutí Úřadu městské části Praha 8 o dodatečném povolení stavby Provozovna údržby veřejné zeleně na pozemku parc. č. 527/99 v k.ú. Střížkov v ulici K Zahradnictví a vrátil věc k novému projedn...

V souvislosti s novým občanským zákoníkem a zánikem občanských sdružení jsme na členské schůzi 9. června 2015 změnili název na "Spolek Střížkov 8 - Náš domov", schválili nové stanovy a zvolili nový tříčlenný výbor spolku. Předsedou se stal ...

V anketě Zapojte se do hlasování o revitalizacích parků!, kterou zorganizovala radnice Prahy 8, získala z devíti lokalit zelená plocha u IPODECu třetí největší počet hlasů. Děkujeme všem obyvatelům sídliště Střížkov, kteří se ankety zúčastn...

Radnice zveřejnila na svém webu anketu Zapojte se do hlasování o revitalizacích parků!

Zúčastněte se prosím. Věnujte prosím pár vteřin hlasování nebo ještě lépe pár minut přečtení celé stránky s anketou.

Děkujeme.

P20150418_110237w.jpg

Sešly se nás na dvě desítky dobrovolníků tří generací, přálo nám počasí, vyšel i odhad pytlů a pracovních rukavic. Během dvou hodin jsme z okolí pěšiny spojující ulici Bešťákova a konečnou tramvaje a z křovin kolem konečné snesli tolik rozl...

V sobotu 18. dubna 2015 se zapojíme do kampaně Ukliďme Česko, když uklidíme prostor kolem konečné tramvaje a podél pěšiny spojující Bešťákovu ulici a konečnou.

Až dosud všechny naše aktivity měly defenzivní charakter, snažili jsme se zabrá
...

My víme, koho volit nebudeme! Již téměř šestileté zkušeností členů sdružení Střížkov 8 - Náš domov s politiky v Praze 8 nám daly dostatek argumentů pro to, koho v žádném případě volit nebudeme. Současně ale víme, kdo se zajímal o problé...

Děkujeme všem obyvatelům sídliště a dalším příznivcům, kteří se zúčastnili dnešního veřejného projednání posudku a dokumentace záměru rozšíření areálu IPODEC - Čisté město. I jejich aktivní účast přispěla k tomu, že veřejné projednání bylo ...

Poslední možnost vyjádřit se k posouzení vlivu rozšíření IPODEC (EIA). Přijďte prosím na Veřejné projednání posudku a dokumentace vlivů záměru Rozšíření areálu IPODEC - ČISTÉ MĚSTO v úterý 21. ledna 2014 od 15:00 do Velkého sálu "Bílého dom...

Do 20. ledna je možné zasílat odboru životního prostředí Hlavního města Prahy písemná vyjádření k posudku k záměru Rozšíření areálu IPODEC - Čisté město, který byl zveřejněn v informačním systému EIA na portálu Cenia. Naše občanské sdružení...

Potěšila nás poměrně početná účast obyvatel sídliště Střížkov na veřejném setkání s představiteli Prahy 8, které se uskutečnilo 11. listopadu v Kulturním domě Ládví. I díky jejich aktivnímu přístup se podařilo zařadit problematiku rozšíření...

Zveme vás na veřejné setkání 11. listopadu v KD Ládví, které navazuje na nedávný názorový průzkum, do kterého se zapojilo více než 1500 obyvatel naší městské části. Budou na něm představeny výsledky průzkumu    a podle radního MČ Praha 8 To...

Na výroční členské schůzi 3. října 2013 jsme schválili výroční zprávu o činnosti sdružení za rok 2012. Vlastně až po jejím sepsání jsme si naplno uvědomili, kolik času a energie nás stály veškeré aktivity, které jsme museli vyvíjet v zájmu ...

Odvolání našeho občanského sdružení k Magistrátu hl. m. Prahy proti rozhodnutí odboru životního prostředí Úřadu městské části Praha 8 o kácení dřevin na pozemku, kde chce IPODEC rozšířit svůj areál, nebylo marné. Magistrát napadené rozhodnu...

V dalším kole řízení EIA se k záměru rozšíření areálu IPODEC - Čisté město vyjádřilo kromě našeho sdružení dalších nejméně 36 obyvatel sídliště, o nichž víme.

Přestože oproti zjišťovacímu řízení byly v nové dokumentaci některé nedostatky o...

Veřejného zasedání zastupitelstva Mč P8 19.6.2013 se zúčastnili za OS pp. Mazánek, Sysel a Bílý. S příspěvkem na téma „Návrh přesunu fy IPODEC na sídlišti Střížkov vystoupil Jan Mazánek (příspěvek a plánek přesunu v sekci DOKUMENTY) . Př...

Určitá prodleva v publikaci aktualit na webových stránkách nebyla známkou útlumu našich aktivit. Nejspíše nevíte o záměru firmy Mynos na výstavbu čerpací stanice pohonných hmot v jejím areálu.

Záměr byl podán na přelomu roku a naše sdružen...

V předchozích aktualitách jsme Vás informovali o veřejné debatě, kterou jsme uspořádali 30. října. Na naše poděkování za účast na veřejné debatě odpověděl zástupce starosty Michal Švarc (TOP 09) a uvedl níže uvedené. Pod stanoviskem místost...

DSC_0649.JPG

Přestěhování dosavadního provizorního sídla společnosti IPODEC - Čisté město ze sídliště Střížkov by se mohlo uskutečnit. Městskou část Praha 8 by přitom nestálo nijak velkou sumu. Chybí ale vůle stávající vládnoucí koalice ODS + TOP 09.

M...

DSC_0649.JPG

V průběhu veřejné debaty se zastupiteli Městské části Praha 8 byly prezentovány také výsledky šetření, jehož cílem bylo zjistit postoje obyvatel sídliště Střížkov k možným alternativám úpravy přilehlých ploch. Anketní lístky vyplnilo 295 ob...

Zajímá vás, jaký efekt mělo při zjišťovacím řízení EIA vašich 267 nesouhlasných vyjádření k záměru rozšíření areálu IPODEC - Čisté město? Srdečně vás zveme na veřejnou debatu se zastupiteli Městské části Praha 8 o možném využití pozemků ved...

Po seznámení členů sdružení s průběhem jednání našich zástupců na komisi životního prostředí jsme odeslali předsedovi komise a vedoucímu odboru životního prostředí ÚMČ Praha 8 dopis, v němž jsme poděkovali za možnost zúčastnit se jednání...

Zákony  pro Prahu 8 neplatí? Zdá se, jako by si to představitelé Úřadu Městské části Praha 8 mysleli. Jak jinak si vysvětlit jejich jednání v nové kauze, na kterou si posvítilo naše občanské sdružení?

V posledních měsících došlo k výrazném...

Zástupci našeho občanského sdružení Jan Mazánek, Jana Haluzová a Petr Bílý se účastnili 5. června 2912 jednání Komise pro životní prostředí Rady Městské části Praha 8. Schůzka se uskutečnila na pozvání komise za významného přispění člena ko...

Záměr "Rozšíření areálu IPODEC - ČISTÉ MĚSTO, Praha 8" bude posuzován podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí. Takto uzavřel Magistrát hl. m. Prahy zjišťovací řízení EIA. Napomohlo k tomu kromě podrobných námit...

Odbor životního prostředí Úřadu Městské části Praha 8 povolil pokácení dřevin, ale až po nabytí právní moci stavebního povolení k rozšíření areálu IPODEC - Čisté město. A navíc musí být kácení dřevin provedeno v období vegetačního klidu, tj...

Aniž by vyčkala na výsledek zjišťovacího řízení EIA, požádala společnost IPODEC - Čisté město Městskou část Praha 8 o povolení ke kácení dřevin v souvislosti s plánovaným rozšířením areálu IPODEC. Naše občanské sdružení vstoupilo do správní...

Ani příkaz odboru kontrolních činností Magistrátu hl. m. Prahy nestačil k tomu, aby Úřad městské části Praha 8 vyřídil žádost našeho občanského sdružení o poskytnutí informace. Jak jsme již informovali, radnice odmítla poskytnout nám inform...

Výroční zpráva za rok 2011, kterou schválila členská schůze o.s. Střížkov 8 - Náš domov dne 28. března 2012, obsahuje přehled nejdůležitějších aktivit sdružení za uplynulý rok.

Celý text najdete v sekci Dokumenty.

Úřad městské části Praha 8 je povinen vyřídit žádost občanského sdružení Střížkov 8 - Náš domov o poskytnutí informace, podané 18. ledna 2012. Přikázal mu to Magistrát hl. m. Prahy, odbor kontrolních činností jako nadřízený orgán na základě...

Občané se mohou písemně vyjádřit k záměru rozšíření areálu IPODEC - ČISTÉ MĚSTO do 21. března 2012. Tento záměr podléhá zjišťovacímu řízení podle § 7 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvis...

Trojí pokus o seznámení se s projektem rozšíření areálu IPODEC - Čisté město skončil zatím bezúspěšně. Nejprve jsme požádali o poskytnutí projektové dokumentace k územnímu řízení ředitele společnosti IPODEC ing. Vančuru. Protože jsme neuspě...

Kruté vystřízlivění z toho mála pozitivního v odpovědi starosty MČ Praha 8 na petici podepsanou více než 1000 občanů Střížkova.

Kdekdo si myslel, že hrozba sběrného dvora pominula. Působila tak odpověď starosty Městské části Praha 8 ing. J...

Střížkovští už roky kvůli hluku z areálu Ipodecu nespí, tak nazvala redaktorka deníku Právo Stáňa Seďová článek, který vyšel 31. října 2011. Dává v něm slovo členům našeho sdružení, řediteli Ipodecu i tiskové mluvčí Prahy 8.

Můžete si jej ...

Tvrdí to starosta Městské části Praha 8 ing. Jiří Janků v odpovědi na naši petici proti rozšíření areálu firmy IPODEC a zřízení sběrného dvora odpadu, kterou podepsalo 1082 občanů. Zdá se tedy, že alespoň v tomto bodě občanská iniciativa př...

V těchto dnech distribuujeme do všech obytných objektů na sídlišti Střížkov 8 leták se zprávou č. 6 našeho občanského sdružení. Informujeme v něm o posledních aktivitách sdružení a vyzýváme k hledání alternativních pozemků, kam by bylo možn...

Na veřejném zasedání zastupitelstva Městské části Praha 8 dne 21. září předala členka výboru našeho občanského sdružení Lenka Karasová starostovi Prahy 8 Jiřímu Janků petici proti rozšíření areálu společnosti IPODEC- Čisté město a zřízení s...

Protože vedení transparentního účtu, který jsme měli až dosud zřízen u Raiffeisenbank, nás stálo nemálo peněz na poplatcích, zřídili jsme nový transparentní účet. Je u Fiobanky, která jej poskytuje včetně platební karty zdarma a za jeho ved...

Problematiku odpadového hospodářství v Praze 8 se nám podařilo dostat na veřejné zasedání  zastupitelstva Městské části Praha 8, které se konalo 22. června. Nejprve sice zastupitelstvo odmítlo poměrem hlasů 20:14 návrh zastupitele Jana Va...

Celkem 769 občanů podepsalo petici proti rozšíření areálu společnosti IPODEC- Čisté město a zřízení sběrného dvora odpadu v Bešťákově ulici v Praze 8, s jejímž textem jsme seznámili na veřejném zasedání zastupitelstva Městské části Praha...

Na členské schůzi dne 10. června byl zvolen nový výbor občanského sdružení. Došlo k tomu poté, co Antonín Sysel rezignoval na funkci předsedy a Aleš Pivoda na funkci člena výboru. Oba však nadále hodlají aktivně působit jako členové sdružen...

V těchto dnech získáváme mezi obyvateli sídliště podpisy na petici proti zřízení sběrného dvora a rozšiřování areálu společnosti  IPODEC – Čisté město, a.s., v Bešťákově ulici, Praha 8. Jejím cílem je zabránit zhoršení životního prostředí n...

Jmenovaní zastupitelé MČ Praha 8 se 3.5.2011 sešli se zástupci našeho o. s. 'Střížkov 8 - Náš domov' Janem Mazánkem, Lenkou Karasovou a Petrem Bílým.

Oceňujeme zejména vstřícnost, jakou radní pan Šustr reagoval na naši výzvu k jednání i o...

Majitelé již dvou pozemků, s kterými jsme jednali, jsou ochotni jednat o jejich prodeji nebo pronájmu. Tyto informace předáváme Městské části Praha 8 a řediteli firmy IPODEC - Čisté město Ing. Vančurovi.

Členové Zastupitelstva MČ Praha 8 Radim Zátopek (ČSSD) a Petr Vilgus (SZ) se 28. dubna sešli se zástupci našeho o. s. Střížkov 8 - Náš domov Růženou Šináglovou, Lenkou Karasovou, Antonínem Syslem a Alešem Pivodou. Oba komunální politikov...

Člen výboru našeho občanského sdružení Aleš Pivoda vznesl na Dopravní podnik hlavního města Prahy dotaz týkající se termínu chystaného zprovoznění zastávky autobusových linek 177 a 183 Třebenická směrem do Ládví.  Ing. Markéta Hlaváčková, v...

Stanovisko ke studii realizovatelnosti areálu firmy IPODEC v Praze, které naše občanské sdružení předalo řediteli firmy Ing. Vančurovi, je jednoznačné. Projekt rozšíření IPODEC na pozemek č. 527/97 je pro nás nepřijatelný v jakékoliv podobě...

Březnové vydání měsíčníku Osmička představuje čtenářům nového starostu Městské části Praha 8 Ing. Jiřího Janků, který vystřídal dosavadního starostu Josefa Noska.

 

S panem Janků se čtyři zástupci našeho občanského sdružení již setkal...

Dne 28. 2. byl zástupcům sdružení představen návrh projektu rozšíření prostor pro parkování vozidel a nástavbu jednoho patra na stávající budově Ipodecu.
Zástupci sdružení převzali projektovou dokumentaci. Sdružení má čas na připomínky
...
Dne 23.2.2011 se konala veřejná schůze zastupitelstva MČ Prahy 8.

Zastupitelstva se zúčastnilo minimálně 8 členů sdružení i dalších obyvatel Střížkova (p. Vilímek, pí Wintrová, p. Bílý, p. Mazánek, p. Sysel, sl. Karasová, pí. Haluzová a da...

Pan Ing. Janků se ve čtvrtek 3. února dopoledne sešel s představiteli našeho občanského sdružení. Občany sídliště Střížkov 8 zastupovali předseda o. s. Antonín Sysel (Roudnická ulice), Mgr. Aleš Pivoda (Černého ulice), Petr Bílý (Česákova u...

Dne 25.1.2011 proběhla konzultace s ekoporadcem MUDr. Jebavým v sídle ČSOP Koniklec na Žižkově. Vyslechli jsme názory tohoto odborníka k možnostem postupu při řešení našeho problému se sběrným dvorem a provozem firmy IPODEC. Dostalo se nám ...

U příležitosti prvního výročí občanského sdružení Střížkov 8 – Náš domov jsme oslovili všechny obyvatele zdejšího sídliště. Leták, který jsme vytiskli s podporou několika dobrovolníků a částečně i grantu od Nadace VIA, jsme doručili do všec...

Na účet našeho sdružení dnes dorazil nadační příspěvek od Nadace VIA, který financuje Trust for Civil Society in Central  & Eastern Europe v rámci tzv. Rychlých grantů.

Rychlý grant dává lidem možnost pružně a důrazně reagovat na veřejné d...

Dne 20.12.2010 proběhla schůzka členů sdružení p.Sysla, p. Bílého a p.Pivody s radním MČ Prahy 8 za TOP 09 Matějem Fichtnerem.
Účelem schůzky bylo seznámení s naším problémem a získání podpory pro řešení. Předali jsme mu doklady, mapky,
...

Po vzájemném dolaďování obou stran prezentujeme konečnou verzi zápisu ze schůzky konané dne 7.10.2010.

K našemu návrhu textu "společného stanoviska OS a IPODECu", které hodláme využít při jednání s dalšími subjekty, se ing. Vančura vyjádři...

Zástupce starosty Michal Šustr z TOP 09 byl prvním, kdo odpověděl na blahopřejný dopis předsedy našeho sdružení  A. Sysla představitelům stran zvolených do zastupitelstva Městské části Praha 8. Souhlasil se schůzkou, na níž jsme ho chtěli s...

Dosavadní starosta Městské části Praha 8 Josef Nosek zůstává starostou i po volbách.  Možná ještě závažnější pro nás je skutečnost, že se stal také radním hlavního města Prahy zodpovědným za územní plánování.

Předseda našeho občanského sdr...

Zasedání  se se koná v úterý 16. listopadu 2010 od 14.00 hodin ve velkém sále „bílého domu“ v Praze 8 – Libni, U Meteoru 6.

Je pravděpodobné, že se na zasedání pokusí zástupce strany zelených ve svém příspěvku zmínit i "naši" problematiku ...

Svoji návštěvu sběrného dvora a co by nás čekalo po jeho přesunutí do našeho sídliště, jak plánují  vedení radnice Prahy 8 a firmy IPODEC - Čisté město,  popisuje Mgr. Aleš Pivoda, člen výboru našeho občanského sdružení.

Nechci zdržovat dl...

Po čtyřech měsících, několika urgeních a stížnosti konečně odpověděl starosta Městské části Praha 8 Josef Nosek na podnět našeho občanského sdružení. V dopise předsedovi Antonínu Syslovi ze 13. října píše:
Vážený pane Sysle,
k Vaší žádosti ...

Předseda našeho sdružení Antonín Sysel, který je kandidátem za Stranu zelených do komunálních voleb, se zúčastnil 11. října propagační cyklojízdy kandidátů SZ po našem sídlišti. Seznámil účastníky na místě s problematikou Ipodecu, sběrného ...

Ve čtvrtek 7. října se konala další (pátá) schůzka členů našeho sdružení s ředitelem  společnosti IPODEC Ing. Karlem Vančurou. Účastnili se členové našeho sdružení Antonín Sysel , Mgr. Aleš Pivoda, Petr Bílý , RNDr. Jan Polecha a r...

K takovému závěru nás vedou zkušenosti získané během mnohaměsíčního úsilí s cílem zabránit zřízení sběrného dvoru v naší lokalitě. Proto je nyní příhodná doba k bilancování přístupu dosavadní politické reprezentace Městské části Praha 8 ...

Aktivní člen našeho Občanského sdružení Střížkov8 - náš domov, RNDr. Jan Polecha, který kandiduje v nadcházejících volbách, nám poslal následující příspěvek:

" .... posílám, co bych chtěl zvláště prosazovat v případě mého zvolení do zastu...

Protože ani po více než čtyřech měsících neodpověděl starosta Josef Nosek na dopis s podnětem našeho občanského sdružení, zaslaný mu 25. dubna, dnešního dne předal předseda občanského sdružení na podatelnu Úřadu Městské části Praha 8 stížno...

Součástí včerejší schůzky členů občanského sdružení bylo stručné vyhodnocení návštěvnosti webu.

V průběhu srpna 2010 zaznamenal web www.CistyStrizkov.cz 329  návštěv, z toho 254 tzv. "unikátních návštěv" (zjednodušeně počet lidí, kteří se...

Od 24. srpna do poloviny října bude probíhat oprava střechy a zateplení objektu Bešťákova 457. Vyplývá to z dopisu ing. Karla Vančury, ředitele společnosti IPODEC - Čisté město, a.s., který zaslal předsedovi o.s. Střížkov 8 - Náš domov Anto...

S mírným optimismem lze hodnotit čtvrtou schůzku s ředitelem Ipodecu Ing. Vančurou. Došlo k ní 28. července a spolu s předsedou našeho občanského sdružení Antonínem Syslem se jí zúčastnil zastupitel za Stranu zelených v Praze 8 Petr Vilgus....

Po založení bankovního účtu sdružení začínají na něj přicházet první příspěvky na naši činnost. V tuto chvíli je na kontě již více než 3800 korun, o aktuální výši  se může přesvědčit každý na internetové adrese transparentního účtu http://w...

Dosavadní místopředsedkyně našeho občanského sdružení paní Marcela Knoblochová ukončila z rodinných důvodů svou práci v této funkci a zůstává nadále členkou o. s. Členská schůze, která se konala 16. června, zvolila novým místopředsedou pan...

15.6.2010 byl zřízen v Raiffeisenbank bankovní účet pro naše
občanské sdružení..

Číslo účtu je: 5479026001/5500
Jedná se o transparentní účet pro občanská sdružení. 

Pohyby na účtu jsou dostupné k nahlédnutí komukoli na www stránkách
R...

Zbývá posledních pár týdnů, možná měsíců do doby, kdy IPODEC rozhodne o místě svého rozšíření. Máme zatím jen jednu alte...
Na žádost o poskytnutí prostoru v radničním časopise Osmička k vyjádření našeho stanoviska k hledání vhodného místa pro sběrný dvůr odpověděl šéfredaktor Tomáš Kňourek poněkud neurčitě
Sběrný dvůr v Libni končí, hledá se řešení. Tak je nadepsán článek, který vyšel v březnovém čísle Osmičky, časopise vydávaném radnicí Městské části Praha 8. Lze jej označit za příklad jednostranného, neobjektivního zpravodajství.
Praha, 14.5.2010 - Od začátku sloužily našemu občanskému sdružení k informování veřejnosti webové stránky, které na adrese www.strizkov8.wz.cz vytvořili a provozovali Kristýna Pivodová s otcem Alešem Pivodou.
JUDr. Petr Kužvart je známý právník specializující se na problematiku ochrany životního prostředí a často pomáhá takto zaměřeným občanským sdružením.
Žádost o zřízení komise za účelem vyřešení problémů vznikajících činností společnosti IPODEC a rozhodnutím o zřízení sběrného dvora se sběrnou nebezpečných odpadů a zvětšení plochy pro manipulaci a parkování speciálních vozidel v bezprostře...